Julijonas KELPŠAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kielpsz
Gimimo data: 1832-02-07
Gimimo vietovė: (Laukuvos parapija)

Trumpai:
Kunigas, tremtinys

2018-12-25   |   Spausdinti

Tėvas Stanislovas Kelpšas – dvarininkas bajoras.

Baigė Telšių apskrities bajorų mokyklą. 1854–1858 m. studijavo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Varniuose (Telšių r.).

Apie 1857–1858 m. buvo įšventintas kunigu.

Iki 1863 m. vasaros J. Kelpšas tarnavo vikaru Onuškyje (Rokiškio r.).

Atvykęs 1863 m. liepą, 1863–1864 m. J. Kelpšas tarnavo Anykščių Šv. Mato parapijoje administratoriumi, pakeisdamas suimtą ir ištremtą kleboną Ferdinandą Stulginskį.

Dėl palankumo 1863-ųjų sukilėliams, už valstiečių būrimą susitikti su sukilėliais ir asmeninį dalyvavimą, skelbiant sukilimo manifestą, 1864 m. birželį J. Kelpšas buvo nušalintas nuo kunigo pareigų, neteko visų pilietinių teisių ir privilegijų ir buvo ištremtas į Tomsko sritį (Rusija), visas jo turtas buvo sekvestruotas.

Žinoma, kad 1866–1867 m. J. Kelpšas gyveno Marijinske (Kemerovo sr., Rusija) ir vertėsi duonos kepimu.

1871 m. jis grįžo iš tremties ir gyveno Liepojoje (Latvija).

Mirė (?)