Kazimieras SAZANAUSKAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Sezeniauskas, Siezieniewski
Gimimo data: 1833-03-23
Gimimo vietovė: Anykščiai (Anykščių parapija) »

Trumpai:
Dvasininkas klierikas, dvarininkas bajoras

2018-12-25   |   Spausdinti

Tėvai: Kazimeras Sazanauskas (apie 1795 – 1860) ir Julijona Audzevičiūtė-Sazanauskienė (apie 1797 – 1862) – dvarininkai bajorai. Broliai ir seserys: Rožė Sazanauskaitė (1824–1837) – mirė vaikystėje, Martynas Sazanauskas (? – po 1862), Andrius Sazanauskas (1828–1836) – mirė vaikystėje, Ignotas Sazanauskas (? – po 1862), Adolfas Antanas Sazanauskas (1835–?), Kotryna Sazanauskaitė-Francesonienė (apie 1830 – po 1862), Julijona Sazanauskaitė-Strukčinskienė (apie 1832 – po 1862), Sofija Sazanauskaitė-Bagdonavičienė (apie 1837 – 1909), Juzefa Sazanauskaitė (1841–1850) – mirė vaikystėje, Viktoras Justinas Sazanauskas (1844–?), Olga Hilarija Sazanauskaitė (1847–1849) – mirė vaikystėje.

1833 m. balandžio 3 d. Anykščių bažnyčioje Kazimiero Otono vardais jį pakrikštijo vikaras Jonas Danevičius.

1852–1855 m. studijavo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Varniuose (Telšių r.). 1855 m. rudenį buvo išsiųstas į Sankt Peterburgą (Rusija) ir 1855–1856 m. tęsė teologijos studijas Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, bet jas turėjo nutraukti, susirgęs džiova.

Mirė 1859 m. lapkričio 12 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių kapinėse prie koplyčios. Kapinėms sunykus, kapas neišlikęs.