Juozas BANYS
  Gimimo data: 1944-07-20
Gimimo vietovė: Vikonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas inžinierius geologas

2014-02-03   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Banys (1906–1971) – žemdirbys, muzikantas, ir Teklė Slėnytė-Banienė (1911–1991) iš Rubikių – žemdirbė. Šeimoje užaugo su trim broliais ir dviem seserimis: Stanislovas Benjaminas Banys (1938–2008) – kino mechanikas, Antanas Banys (1939–1987) – medikas, Paulius Banys (1941–1975) – vairuotojas, Rima Banytė-Venienė (g. 1946) – radiotechnikė, Julė Banytė-Gradeckienė (1954–2004) – tarnautoja.

1968 m. baigė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą, įgijo radijo inžinieriaus išsilavinimą. Studijų metais pradėjo dalyvauti mokslinėje veikloje.

1963–1966 m. J. Banys dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Branduolinės fizikos skyriaus vyresniuoju laborantu, 1966–1971 m. – Geologijos instituto Kvartero geologijos sektoriaus vyresniuoju techniku-konstruktoriumi.

1968 m. jis apsigynė technikos mokslų kandidato disertaciją.

1971–1992 m. J. Banys vadovavo Radioizotopinių tyrimų laboratorijai, buvo Tarptautinės radioanglies tyrimų asociacijos prezidiumo narys.

Jis paskelbė apie 35 mokslinius darbus, kuriuose plėtojo kosmogeninių radioizotopų (radioanglies ir tričio) tyrimus hidrogeologijos, kvartero geologijos, ekologijos ir archeologijos srityse.

Buvo vedęs, žmona Eugenija Banienė. Vaikai: Asta Banytė-Garšvienė (g. 1971 m.) – švietimo vadybininkė ir Darius Banys – verslininkas.

Mirė 1992 m. vasario 14 d. Vilniuje. Palaidotas Svėdasų (Anykščių r.) kapinėse.