Valdimaras JANULIS
  Gimimo data: 1951-08-08
Gimimo vietovė: Troškūnai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas gydytojas, vaistininkas, pedagogas

2013-11-06   |   Spausdinti

1968 m. baigė vidurinę mokyklą. 1968–1974 m. studijavo Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultete, įgijo farmacininko išsilavinimą.

1974–1975 m. V. Janulis dirbo Kauno medicinos instituto Vaistų technologijos ir farmakognozijos katedroje stažuotoju.

1975–1978 m. jis tęsė studijas Maskvos (Rusija) I. Sečenovo 1-ojo medicinos instituto Farmakognozijos katedros aspirantūroje.

1978 m. ten jis apsigynė kandidatinę disertaciją "Lespedeza hedysaroides Pall. Kitag. fitocheminis tyrimas ir preparato Helepinum gamybos būdas".

1978–1982 m. V. Janulis buvo Kauno medicinos instituto Vaistų technologijos ir farmakognozijos katedros asistentas.

Nuo 1982 m. iki šiol jis dirba Kauno medicinos instituto, Kauno medicinos universiteto, nuo 2010 m. – Sveikatos mokslų universiteto Farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedroje. 1982–1988 m. V. Janulis buvo šios katedros vyresnysis dėstytojas, 1988–1993 m. – docentas, nuo 1993 m. yra katedros vedėjas, profesorius (nuo 1995 m.). Jam suteikta aukščiausioji provizoriaus farmakognosto kvalifikacinė kategorija.

V. Janulis taip pat yra Sveikatos mokslų universiteto Senato narys, šio universiteto Biomedicininių tyrimų instituto tarybos narys, Farmacijos krypties doktorantūros komisijos pirmininkas.

Jis dirbo Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje Farmakopėjos komisijos pirmininko pavaduotoju.

Jo mokslinės veiklos sritis – vaistinių augalų, kaupiančių flavonoidus, fitocheminis tyrimas ir vaistinių augalų žaliavos panaudojimas.

1994 m. Kauno medicinos akademijoje V. Janulis apsigynė disertaciją "Naujas biologiškai aktyvių junginių, pasižyminčių priešvirusiniu ir hipoazoteminiu veikimu, augalinis šaltinis – Desmodium canadense D. C", yra habilituotas biomedicinos mokslų, farmacijos daktaras.

Jis paskelbė 130 mokslinių publikacijų, iš kurių 5 straipsnius su ISI, 36 straipsnius recenzuojamuose žurnaluose. V. Janulis yra 40 tezių, 6 patentų ir vieno išradimo, 26 mokymo knygų autorius ir bendraautoris.

Jis vadovauja 3 doktorantų moksliniams darbams, skaito farmakognozijos disciplinos paskaitas Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakulteto studentams bei pranešimus mokslinėse konferencijose.

V. Janulio gyvenimas ir veikla pristatyta Reginos Stonkutės-Žukienės monografijoje "Lietuvos farmacija XX amžiuje" (leidinio "Lietuvos farmacija" III tomas, 2005 m.).