Jonas ZIBERKAS
  Gimimo data: 1907-08-04
Gimimo vietovė: Narbūčių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas inžinierius hidrotechnikas, hidrotechnikos pedagogas

2017-01-10   |   Spausdinti

Tėvai: Liudvikas Ziberkas (apie 1869 – 1934) ir Marijona Dagytė-Ziberkienė (1883–1942). Broliai: Vladas Ziberkas (1908–?), Benonas Ziberkas (1910–?) – mokslininkas inžinierius statybininkas, Kajetonas Ziberkas (apie 1914 – ?), Juozas Ziberkas (apie 1915 – ?) ir ? Ziberkas.

1930 m. baigė Kėdainių aukštesniąją kultūrtechnikų mokyklą, įgijo kultūrtechniko specialybę.

1930–1940 m. J. Ziberkas dirbo Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamente, sausino laukus Kauno, Šakių, Vilkaviškio ir kitose apskrityse. Jis buvo vienas iš melioracijos darbų pradininkų Lietuvoje.

1943 m. jis baigė studijas Vytauto Didžiojo universitete Kaune, įgijo inžinerinį išsilavinimą.

1945–1950 m. J. Ziberkas dirbo Svėdasų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje, buvo mokytojas, vėliau iki 1950 m. rugsėjo – šios mokyklos direktorius.

1950 m. J. Ziberkas neakivaizdžiai baigė studijas Kauno politechnikos institute, antrą kartą apsigynė inžinieriaus diplominį projektą.

1950–1988 m. jis dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijoje dėstytoju, nuo 1965 m. buvo docentas. 1972–1973 m. J. Ziberkas buvo Lietuvos žemės ūkio akademijos Melioracijos katedros vedėjas.

Kartu jis talkino 1950 m. įsteigto Melioracijos instituto mokslininkams, buvo mokslinis bendradarbis, 1951–1954 m. vykdė hidrotechninius tyrimus.

Pagrindinė J. Ziberko mokslinių darbų sritis – daugiamečių žolių ir kitų pašarinių kultūrų drėkinimo režimo tyrimai. Jis pirmasis Lietuvoje pirmasis Lietuvoje pradėjo kartografuoti šlapias žemes, parengė ir pradėjo taikyti jų kartografavimo metodiką. 1951–1954 m. tokius tyrimus jis atliko Rytų ir Pietryčių Lietuvoje bei Žemaičių aukštumoje, sudarė Lietuvos rytinių ir pietrytinių rajonų melioruotinų žemės plotų žemėlapį.

 

1963 m. jis apsigynė disertaciją apie priemolių dirvožemių, nusausintų sisteminiu drenažu, drėgmės režimą, buvo žemės ūkio mokslų kandidatas.

Jis paskelbė 36 mokslinius straipsnius apie melioruotinus plotus, jų sausinimą pilnu ir išretintu drenažu, apie drenažo nuotėkio modulį, parengė 8 metodines rekomendacijas žemių drenavimo ir augalų drėkinimo klausimais.

J. Ziberkas parašė ir išleido monografiją "Hidrotechnika ir melioracija. Žemės ūkio kultūrų drėkinimo nutekamaisiais vandenimis režimas drenuotuose dirvožemiuose"  (su kitais autoriais, rusų kalba, 1972 m.), vadovėlį "Drėkinimas" (su Aloyzu Dirse, 1976 m.).

J. Ziberkui suteiktas Lietuvos nusipelniusio melioratoriaus garbės vardas (1965 m.).

Mirė 1989 m. birželio 10 d. Kaune.

Jo pavardė 1996 m. buvo įrašyta į Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Garbės knygą tarp pirmųjų 17 fakultetui nusipelniusių asmenų.

J. Ziberko gyvenimas ir veikla pristatoma "Žemės ūkio enciklopedijos" 3-ajame tome (2007 m.).