Antanas JASEVIČIUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Anthony Jasys
Gimimo data: 1907-06-15
Gimimo vietovė: Gerkiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Ekonomistas, valstybės tarnautojas, visuomenininkas

2013-03-05   |   Spausdinti

1928 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1928–1934 m. studijavo Vienos (Austrija) universitete, įgijo ekonomisto išsilavinimą ir ekonomikos daktaro laipsnį. Studijuodamas 1930–1933 m. buvo Lietuvių studentų draugijos Vienoje valdybos narys ir sekretorius, 1932–1933 m. – Lietuvių-ukrainiečių studentų draugijos Vienoje pirmininkas.

1936–1940 m. A. Jasevičius dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje referentu prekybos reikalams, 1942–1944 m. – Lietuvos ūkio rūmuose prekybos skyriaus vedėju.

Jis bendradarbiavo spaudoje: rašė leidiniams "Tautos ūkis", "Akademikas" ir kitiems.

1944 m. A. Jasevičius-Jasys pasitraukė į Vokietiją. 1947–1949 m. jis dirbo Žemutinės Saksonijos Lietuvių tremtinių bendruomenės apygardos valdybos sekretoriumi ir reikalų vedėju.

1949 m. vasarą jis išvyko į JAV, įsikūrė Kolumbuse (Columbus, Ohajo valstija), kur buvo žinomas kaip Anthony Jasys. Jis buvo ryšininkas tarp Amerikos lietuvių tarybos ir lietuvių, gyvenusių Kolumbuse ir miesto apylinkėse, Baltijos Amerikos lietuvių fondo Kolumbuso skyriaus vicepirmininkas.

Ten A. Jasys toliau lavinosi, 1953 m. gavo sąskaitybos srities išsilavinimą liudijantį diplomą.

Buvo vedęs, žmona Irena Sakavičiūtė-Jasienė (1914–2004) – gydytoja.

Mirė 1986 m. gruodžio 11 d. Frankline (Ohajo valstija, JAV).