Zenonas BALTUŠNIKAS
  Gimimo data: 1925-05-10
Gimimo vietovė: Juostininkų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žurnalistas, vadovas

2014-05-28   |   Spausdinti

Tėvai: Kazys Baltušnikas (1892–1941) – kultūros organizatorius, revoliucionierius, ir Liuda Baltušnikienė. Buvo vyriausias vaikas šeimoje. Brolis Robertas Baltušnikas (1927–2011) – valstybės tarnautojas, milicijos pareigūnas ir literatas, seserys Milda Baltušnikaitė-Valušienė (g. 1939 m.) – geologė, Zanė Baltušnikaitė-Dagelienė, Nerutė Baltušnikaitė-Tamulevičienė.

1941 m. tėvui žuvus, Z. Baltušnikas slapstėsi nuo persekiojimo, 1944 m. buvo išėjęs partizanauti, kovojo prieš okupantus vokiečius, buvo "Gražinos" partizanų būrio ryšininkas.

1944–1945 m. jis buvo Panevėžio valsčiaus komjaunimo organizatorius.

1946–1947 m. Z. Baltušnikas dirbo Utenos apskrities laikraščio "Lenino keliu" redaktoriumi, 1947–1949 m. – Ukmergės apskrities laikraščio "Gimtoji žemė" redaktoriumi.

1949–1951 m. jis mokėsi Vilniaus partinėje mokykloje, 1965 m. baigė Aukštąją partinę mokyklą.

1951–1952 m. Z. Baltušnikas buvo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto instruktorius, 1953–1956 m. – Švenčionių rajono laikraščio "Žvaigždė" redaktorius. 1956–1960 m. jis dirbo "Tiesos" laikraščio redakcijoje skyriaus vedėju.

Nuo 1960 m. iki gyvenimo pabaigos Z. Baltušnikas gyveno Kaune.

1960–1987 m. Z. Baltušnikas buvo didžiausio regioninio laikraščio "Kauno tiesa" (dabar – "Kauno diena") redaktorius, šio leidinio tiražą išaugino iki 100 tūkst. egzempliorių. Jo pastangomis buvo išvengta "Kauno dienos" dubliavimo rusų kalba.

Jis buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, 1960–1968 m. – šios sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas.

Jis parengė turistinį leidinėlį "Kaunas", kuris buvo išleistas rusų, anglų ir vokiečių kalbomis (1973, 1979 m.).

Z. Baltušnikui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto vardas (1975 m.), jis apdovanotas Lietuvos žurnalistų sąjungos medaliu "Už nuopelnus žurnalistikai" (2009 m.).

Laisvalaikiu mėgo būti gamtoje, sodininkauti.

Buvo vedęs, žmona Jadvyga Baltušnikienė – vertėja, redaktorė. Vaikai: Naglis Rytis Baltušnikas (g. 1960 m.) – architektas, dailininkas grafikas, ir Aistis Baltušnikas (g. 1969 m.) – dailininkas grafikas, dizaineris.

Mirė 2011 m. rugsėjo 6 d. Kaune. Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse-panteone.