Matas BANIŪNAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Tėvas Petras
Gimimo data: 1912-09-01
Gimimo vietovė: Vodonių k. (Svėdasų parapija, Kupiškio r.)

Trumpai:
Vienuolis pranciškonas, kunigas teologas

2014-04-19   |   Spausdinti

1930 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą, 1937 m. – Kretingos pranciškonų kolegiją. 1937–1940 m. studijavo teologiją Colleviti ir Arezzo (Italija) kunigų seminarijose.

1940 m. M. Baniūnas buvo įšventintas kunigu.

Jis tęsė mokslą ir 1941 m. baigė Florencijos (Italija) pranciškonų kunigų seminariją, davė vienuolio įžadus, nuo to laiko – tėvas Petras Baniūnas OFM.

Antrojo pasaulinio karo metais tėvas P. Baniūnas dirbo įvairiose italų parapijose. 1946 m. jis išvyko į JAV, rūpinosi lietuvių pabėgėlių Vokietijoje šelpimu bei jų atvykimu į Ameriką.

1947–1949 m. tėvas P. Baniūnas ėjo Gryno (Green, Meino valstija) pranciškonų vienuolyno ekonomo pareigas, nuo 1949 m. buvo šio vienuolyno viršininkas.

Jis išrūpino vienuoliams pranciškonams leidimą kurtis ir Toronte (Kanada), pats persikėlė į Kanadą, kiek laiko ėjo pirmojo Kanadoje Šv. Kotrynos (St. Catharines) miestelio pranciškonų vienuolyno viršininko pareigas.

1952 m. Kanados lietuvių kunigų suvažiavime tėvas P. Baniūnas buvo išrinktas provincijos valdybos iždininku. 1959 m. susikūrus Kanados lietuvių bendruomenei, jis buvo išrinktas jos krašto tarybos nariu.

1995 m. tėvas P. Baniūnas buvo grįžęs į Lietuvą ir senatvę praleido Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bernardinų vienuolyne.

Mirė 2003 m. kovo 20 d. JAV.