Vincas LAUCIUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kirvis
Gimimo data: 1909-00-00
Gimimo vietovė: Stabulankių k. (Utenos r.)

Trumpai:
Kariškis, laisvės gynėjas, partizanų kuopos vadas

2014-12-08   |   Spausdinti

Tėvas Pranas Laucius.

V. Laucius buvo Lietuvos kariuomenės puskarininkis.

Pokario metais jis išėjo partizanauti, buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Aušros būrio vadas. Aušros būrys veikė Debeikių valsčiaus rytinėje dalyje.

Nuo 1946 m. V. Laucius buvo Beržo kuopos vadas, kartu ėjo ir  Vytauto apygardos štabo ūkio skyriaus viršininko pareigas, buvo Liūto rinktinės štabo narys. Vytauto apygardos Liūto rinktinė veikė visame Debeikių valsčiuje ir Leliūnų bei Vyžuonų valsčių (Utenos r.) dalyje.

Nuo 1949 m. slapstėsi Vasyliškio kaime (Utenos r.) Antano Sriubo sodyboje, po krosnimi įrengtame bunkeryje, su Jonu Bertašiumi-Sauliumi, jo žmona Sofija Girniūte-Nendre ir Antanu Zabulioniu-Plienu.

Žuvo 1950 m. balandžio 5 d. Vasyliškio kaime – buvo nušautas, kai bandė bėgti iš kareivių apsupto ir padegto namo. Palaikai buvo užkasti Utenoje prie Dauniškio ežero.