Česlovas LEKAVIČIUS
  Gimimo data: 1928-10-17
Gimimo vietovė: Troškūnai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Miškininkas ekonomistas, valstybės tarnautojas, vadovas

2013-12-19   |   Spausdinti

1953 m. baigė studijas Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete, įgijo miškininko išsilavinimą.

1953–1955 m. Č. Lekavičius dirbo Radviliškio miškų ūkyje Šiaulėnų (Legečių) girininku. 1955–1959 m. jis buvo Vilniaus miškų technikumo medelyno valdytojas.

1959–1964 m. Č. Lekavičius buvo Lietuvos miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos darbuotojas. 1959 m. jis dirbo Miško eksploatacijos ir plukdymo valdybos inžinieriumi, vyriausiuoju inžinieriumi, 1959–1961 m. buvo Miško naudojimo skyriaus vyresnysis inžinierius, 1961–1962 m. – žurnalo "Mūsų girios" redaktoriaus pavaduotojas, 1962–1964 m. – Miško naudojimo skyriaus vyriausiasis inžinierius.

1964–1968 m. jis dirbo Liaudies ūkio tarybos struktūrose. 1964 m. Č. Lekavičius buvo Centrinio projektavimo ir konstravimo biuro transportinės taros grupės vadovas, 1964–1968 m. – Eksperimentinio taros ir įpakavimo konstravimo biuro skyriaus grupės vadovas, sektoriaus vadovas, skyriaus viršininkas.

1968–1989 m. Č. Lekavičius vėl dirbo Lietuvos miškų ūkio ir miško pramonės ministerijoje.

1968–1972 m. jis buvo Darbo mokslinio organizavimo ir ekonominių tyrimų laboratorijos ekonominių tyrimų skyriaus viršininkas, 1972–1974 m. – Darbo mokslinio organizavimo centro ekonominių tyrimų skyriaus viršininkas, 1974–1979 m. – Eksperimentinio projektavimo, konstravimo ir technologijos biuro ekonominių tyrimų sektoriaus vedėjas, 1979–1988 m. – to paties biuro ekonominių tyrimų ir darbo organizavimo skyriaus ekonominių tyrimų sektoriaus vedėjas, kainų ir standartų sektoriaus vedėjas. 1988–1989 m. jis dar dirbo tame pačiame biure I kategorijos skaičiavimo mašinų operatoriumi.

Č. Lekavičius sudarė "Aiškinamojo medienos terminų žodyno" (antrasis leidimas, 1998 m.) skyrių apie miškininkystę ir medienos ruošą, surinko terminus ir parengė jų apibrėžimus.

Išėjęs į pensiją, Č. Lekavičius laisvalaikį skiria visuomeninei veiklai. Jis yra Vilniaus miesto savarankiškos bendrijos "Bočiai" Viršuliškių skyriaus pirmininkas.

Č. Lekavičiaus biografija skelbiama biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 1-ajame tome (sudarė Gediminas Isokas, 1997 m.).