Jonas SIMAŠKA
  Gimimo data: 1930-09-22
Gimimo vietovė: Peslių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Aklųjų vadovas, visuomeninkas

2015-04-16   |   Spausdinti

Tėvai: Balys Simaška ir Salomėja Butkevičiūtė-Simaškienė – darbininkai. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo jauniausias. Seserys Veronika Simaškaitė-? ir Genovaitė Simaškaitė.

Tėvams persikėlus, nuo 1934 m. augo Kavarske (Anykščių r.), mokėsi Kavarsko pradžios mokykloje, baigė Kavarsko septynmetę mokyklą. 1949–1951 m. mokėsi Kauno milicijos mokykloje.

1951 m. birželio 24 d. J. Simaška patyrė sunkią traumą ir neteko regėjimo. Jis įstojo į Lietuvos aklųjų draugiją, 1954–1955 m. dirbo Kauno aklųjų įmonėje, trikotažo ceche.

1955 m. jis persikėlė gyventi į Vilnių ir dirbo Vilniaus aklųjų įmonėje darbininku, vėliau meistru.

1964–1968 m. J. Simaška dirbo Lietuvos aklųjų draugijos Vilniaus tarprajoninės valdybos pirmininku. 1968–1973 m. jis buvo Lietuvos aklųjų draugijos spaustuvės direktorius, 1973–1978 m. dirbo tik ką įsteigtų Lietuvos aklųjų draugijos garso įrašų namų pirmuoju direktoriumi.

1978–1994 m. J. Simaška buvo Lietuvos aklųjų draugijos Vilniaus aklųjų įmonės direktorius, kol išėjo į pensiją. Jis pasižymėjo kaip sumanus gamybos organizatorius ir iniciatyvus visuomenininkas.

1979 m. J. Simaška neakivaizdžiai baigė Šiaulių pedagoginį institutą, apsigynė diplominį darbą "Antano Jonyno tiflologinė veikla" ir įgijo tiflopedagogo išsilavinimą.

Nuo 1979 m. jis buvo renkamas tuometinės Lietuvos aklųjų draugijos centro valdybos prezidiumo nariu.

Senatvėje J. Simaška persikėlė gyventi į Kauną.

Laisvalaikiu mėgsta muziką: groja akordeonu, dainuodavo chore.

Susituokė po 1955 m., žmona Stasė Vyšniauskaitė-Simaškienė (?–2001) iš Kupiškio. Liko našlys. Vaikai: Audronė Simaškaitė-? ir Ričardas Simaška.

J. Simaškos gyvenimas aprašomas Rimanto Povilo Vanago dokumentinės prozos knygoje "Akivaras : Pašventupių kronikos: nuojautos ir balsai iš anapus : mano mažieji didieji anykštėnai" (2015 m.).