Algirdas BLAŽYS
  Gimimo data: 1935-03-20
Gimimo vietovė: Vyšniakalnio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Elektrotechnikas, politinis kalinys, politikas, visuomenininkas

2015-07-28   |   Spausdinti

Tėvai – žemdirbiai.

1942–1946 m. mokėsi Dabužių (Anykščių r.) pradžios mokykloje, 1946–1950 m. – Kavarsko (Anykščių r.) progimnazijoje.

1950 m. A. Blažys buvo areštuotas už pasipriešinimą okupacinei valdžiai, karinio tribunolo nuteistas 25 metus kalėti lageryje ir po to 5 metus gyventi tremtyje. 1950–1956 m. jis buvo kalinamas Mordovijos ir Omsko (Rusija) lageriuose.

1956 m. jis grįžo į Lietuvą, 1957 m. dirbo Anykščių plytinėje darbininku, 1957–1966 m. buvo Anykščių statybos-montavimo valdybos elektromonterių brigadininkas.

Nuo 1966 m. jis apsigyveno Panevėžyje, 1966–1971 m. dirbo Panevėžio "Lietkabelio" gamykloje budinčiuoju elektriku.

1967–1972 m. A. Blažys mokėsi Panevėžio politechnikumo vakariniame skyriuje, kurį baigė su pagyrimu, įgijo elektrotechniko specialybę.

1971–1972 m. jis buvo Panevėžio "Ekrano" gamyklos elektrikas remontininkas, 1972–1976 m. – šios įmonės vyriausiojo energetiko skyriaus inžinierius konstruktorius, 1976–1997 m. – vyresnysis inžinierius.

1997–1999 m. A. Blažys dirbo Panevėžio apskrities viršininko administracijos ūkio poskyrio vedėju, kol išėjo į pensiją. 2005–2008 m. jis dar dirbo Lietuvos Respublikos Seimo nario Povilo Jakučionio padėjėju-sekretoriumi.

Jis buvo Lietuvos Sąjūdžio Panevėžio skyriaus tarybos narys (nuo 1990 m.) ir pirmininkas (nuo 1996 m.), Lietuvos Sąjūdžio Seimo narys (nuo 1992 m.).

A. Blažys yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos narys ir šios asociacijos koordinatorius Panevėžio apskrityje. Jis taip pat yra Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų narys, šios partijos tarybos narys, Tėvynės Sąjungos politinių kalinių ir tremtinių frakcijos valdybos narys.

Tėvynės Sąjungos sąraše A. Blažys 1997–2000 m., 2003–2007 m. ir 2007–2011 m. buvo išrinktas Panevėžio miesto tarybos nariu. Jis taip pat buvo visuomeninio judėjimo "Stabdyk nusikalstamumą" Panevėžio apskrities koordinacinio komiteto primininkas, Administracinės komisijos prie Panevėžio miesto savivaldybės tarybos pirmininkas.

A. Blažys buvo besikuriančios organizacijos Panevėžio anykštėnų sambūrio vadovas, Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos narys (2007–2013 m.).

Laisvalaikiu grybauja, kolekcionuoja, skaito grožinę literatūrą.

Vedęs, žmona Bronislava Blažienė (g. 1937 m.). Dukterys: Audronė (g. 1966 m.) – darbininkė, Rūta (g. 1971 m.) – akušerė, Eglė (g. 1976 m.) – darbininkė.