Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vidmantas RUDOKAS
2014-02-25

Vardas: Vidmantas
Pavardė: RUDOKAS
Gimimo data: 1964-05-11
Gimimo vieta: Kaunas

Trumpai:
Mokslininkas agronomas


Tėvai: Jonas Rudokas (g. 1940 m.) iš Niūronių – vairuotojas ir Ramutė Rudokienė. Augo vienturtis vaikas šeimoje.

1971–1982 m. baigė Kauno 27-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Kauno "Vyturio" vidurinė mokykla).

Nuo 1982 m. V. Rudokas gyvena ir dirba Anykščių rajone.

1982–1988 m. jis buvo Elmininkų bandymų stoties eksperimentinio ūkio skyriaus agronomas, 1988–1992 m. – šio ūkio vyriausiasis agronomas.

1982–1987 m. neakivaizdžiai studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, įgijo mokslinio agronomo išsilavinimą.

1992–1999 m. V. Rudokas dirbo Elmininkų bandymų stoties ūkio dalies vedėju, 1999–2002 m. buvo Elmininkų bandymų stoties asistentas, 2002–2007 m. – jaunesnysis mokslo darbuotojas, 2007–2012 m. – mokslo darbuotojas, nuo 2012 m. yra jaunesnysis mokslo darbuotojas.

2003 m. Lietuvos žemdirbystės institute jis apsigynė disertaciją "Sideracinių augalų vieta sėjomainose su bulvėmis, jų įtaka glėjiškų išplautžemių našumui ir agrofitocenozių produktyvumui", yra biomedicinos mokslų, agronomijos daktaras.

V. Rudoko mokslinės veiklos kryptys – žemdirbystė, agrochemija, augalų apsauga.

Jis paskelbė 12 publikacijų, iš jų 4 mokslinius straipsnius Lietuvos mokslo leidiniuose apie sideracinių augalų vietą ir reikšmę sėjomainoje.

Vedęs, žmona Eglė Simanavičiūtė-Rudokienė (g. 1965 m.) – gydytoja odontologė, mokslininkės agronomės Onos Simanavičienės duktė. Vaikai: Simas Rudokas (g. 1992 m.) – studentas architektas ir Karolina Rudokaitė (g. 1994 m.) – studentė farmacininkė.