VAŽDĖLĖS
  Gretimos vietovės:
MITOŠIŪNAI | PELEKIŠKIS | PETKŪNAI | RATENDAVA | VIDUGIRIAI (viensėdis) |

2017-06-27   |   Spausdinti

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 14 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Troškūnų. Ribojasi su Petkūnų, Mitošiūnų ir Pelekiškio kaimais, Vidugirių viensėdžiu, sunykusiais Ratendavos ir Barsiukynės viensėdžiais, Panevėžio rajono Barsiukynės kaimu. Įsikūręs prie Surdegio–Raguvėlės kelio. Per kaimą teka Regstino upelis – Juostos dešinysis intakas. Pietiniu pakraščiu glaudžiasi prie Žuvininkų miško, vakariniu – prie Panevėžio rajono miškų, šiauriniu eina siaurojo geležinkelio Anykščiai–Panevėžys linija.

Yra 2 sodybos – 1 gyventojas (2000 m.), 2 gyventojai (2001 m.), kaimas liko negyvenamas (2011 m.). Priklauso Raguvėlės seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Istorijos šaltiniai liudija viduramžiais šioje vietoje buvus didelį dvarą, kuriam priklausė aplinkinės retai gyvenamos vietovė. Vėliau dvaras sunykęs, XVI a. sustiprėjus Surdegio įtakai. Nuo XVII a. vidurio iki XX a. pradžios Važdėlės priklausė Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vienuolynui ir padėjo jį išlaikyti.

1923 m. kaime buvo 29 sodybos – 156 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Važdėlių buvo ištremta į Sibirą 13 asmenų. 1947 m. kovo 30 d. pokario kovose Važdėlėse žuvo bunkeryje slapstęsi šio kaimo gyventojai broliai Antanas Užusienis-Smauglys ir Jonas Užusienis, sudeginti jų palaikai buvo užkasti sodyboje Rukiškio kaime.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Tarybinė juosta", vėliau priklausė Raguvėlės tarybiniam ūkiui, Raguvėlės kolūkiui, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Surdegio parapijai. Senosios kaimo kapinės veikiančios, aptvertos medine tvora, jose laidojama.

Važdėlėse 1990 m. buvo pastatytas akmeninis paminklas-stela 1944 m. gruodžio 22 d. sovietinių represinių struktūrų sudegintų Petkūnų ir Važdėlių kaimų, nužudytų jų gyventojų Antano Deveikio, Antano Gasiūno ir jo sūnaus Povilo Gasiūno, V. Kanapecko, Jurgio Krisiūno, Jono Kulboko, Benedikto Peleko, Povilo Užusienio ir Povilo Vareikos atminimui, paminkle iškaltas įrašas: "Nekaltai / sušaudyti / 1944.XII.22 / B. Pelekas 44 m. / J. Krisiūnas 42 m. / A. Gasiūnas 56 m. / P. Gasiūnas 19 m. / A. Deveikis 40 m. / J. Kulbokas 50 m. / P. Vareika 23 m. / P. Užusienis 20 m. / V. Kanapeckas 18 m. / Stalinizmo aukos / 1990 m.".