Kazimieras BARONAS
  Gimimo data: 1927-12-05
Gimimo vietovė: Mieliūnų k. (Adomynės parapija, Kupiškio r.)

Trumpai:
Kunigas kanauninkas, politinis kalinys

2022-06-18   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Baronas (sulaukė 62 metų) ir Marijona Žiukaitė-Baronienė (1899–1979).

Mokėsi Apirbų ir Šimonių (Kupiškio r.) pradžios mokyklose, Skapiškio (Kupiškio r.) progimnazijoje, baigė Kupiškio gimnaziją bei Kauno kunigų seminarijos licėjaus kursą. 1946–1950 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1950 m. balandžio 29 d. klierikas K. Baronas buvo areštuotas, įtarus jį ryšiais su Vilniuje veikusia pogrindine "Marijos vaikų" jaunimo organizacija, ir nuteistas 10 metų kalėti už religinę propagandą. 1950–1955 m. jis kalėjo Džezkazgane (Karagandos sr., Kazachija), dirbo vario kasyklose geologu, baigė betonuotojų kursus, atlikdavo ir religines apeigas tikintiesiems.

Reabilituotas ir išleistas į laisvę, 1955 m. liepos 4 d. jis grįžo į Lietuvą, 1955–1957 m. tęsė ir baigė studijas Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1957 m. balandžio 17 d. Kauno arkikatedroje vyskupas Julijonas Steponavičius įšventino K. Baroną kunigu.

1957–1958 m. jis buvo Troškūnų (Anykščių r.) Švč. Trejybės parapijos vikaras, talkino klebonui Antanui Baltrukėnui, 1958–1965 m. – Kupiškio parapijos vikaras, paskutiniaisiais metais talkino paskirtam klebonui Klemensui Gutauskui.

Paskirtas 1965 m. balandžio 24 d., 1965–1976 m. K. Baronas buvo Surdegio (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, pasižymėjo paprastumu ir atviru bendravimu su parapijiečiais, noriai eidavo į svečius. Jis suremontavo bažnyčią, pastatė ir įrengė Surdegio parapijos kleboniją, pradėjo laikyti bites.

1976–1985 m. jis tarnavo Obelių (Rokiškio r.) Šv. Onos parapijos klebonu, 1985–1991 m. buvo Ramygalos (Panevėžio r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratorius, kartu administravo ir Ėriškių (Panevėžio r.) Švč. Jėzaus Veido parapiją. Ramygalos bažnyčios požemyje jis įrengė šarvojimo salę, pakeitė bažnyčios grindis ir elektros instaliaciją, įtaisė bažnyčios bokšte laikrodį, kuris buvo nupirktas dar iki Antrojo pasaulinio karo.

Paskirtas 1991 m. liepą, 1991–1993 m. jis buvo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas, priėmė grąžinamus Kupiškio parapijos pastatus, sutvarkė ir pritaikė gyventi Kupiškio altariją, ruošėsi statyti kleboniją.

Perkeltas 1993 m. rugsėjo 22 d., 1993–2008 m., iki gyvenimo pabaigos, K. Baronas gyveno Raguvoje (Panevėžio r.) ir buvo Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, kartu ir Šilų (Panevėžio r.) Švč. Jėzaus Vardo  parapijos klebonas, aptarnavo Juostininkų (Anykščių r.) ir Raguvos kapinių koplyčias. Kol jėgos leido, 1993–1998 m. jis buvo ir Raguvos dekanato dekanas. Raguvoje jis suremontavo parapijai grąžintą senąją kleboniją, paruošė ją religinėms organizacijoms burtis, pataisė ir perdengė varpinę.

2001 m. Panevėžio vyskupas Juozapas Preikšas paskyrė K. Baroną Panevėžio katedros kapitulos garbės kanauninku. Jam buvo suteiktas Kupiškio krašto Garbės piliečio vardas (2001 m.). 2007 m. 80-mečio proga jam buvo suteiktas popiežiaus Benedikto XVI asmeninis apaštališkasis palaiminimas.

Laisvalaikiu bitininkavo, mėgo statybininko, staliaus darbus.

Mirė 2008 m. birželio 8 d. Raguvoje (Panevėžio r.). Palaidotas Raguvos bažnyčios šventoriuje šalia kitų kunigų. Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens paminklas su įterptu balto akmens kryžiumi ir iškaltais įrašais: "Raguvos klebonas / kanauninkas / Kazimieras Baronas / 1927–2008" ir "Tavimi aš pasitikėjau, Viešpatie, / ir nebūsiu sugėdintas per amžius". / (Ps. 31,2)".