Audronė BEREZAUSKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Meliūnaitė
Gimimo data: 1958-07-18
Gimimo vietovė: Onuškio k. (Rokiškio r.)

Trumpai:
Bibliotekininkė bibliografė, kultūros organizatorė, kraštotyrininkė

2023-11-29   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Meliūnas (1918–1976) ir Malvina Musnickaitė-Meliūnienė (1922–2005). Augo trijų vaikų šeimoje, buvo jauniausia. Brolis Bronius Meliūnas (1949–1976), sesuo Renė Meliūnaitė-Pukenienė (g. 1953 m.) – pedagogė. Dar vienas brolis Vytautas Meliūnas (1954–1954) mirė kūdikystėje.

1965–1973 m. mokėsi Onuškio aštuonmetėje mokykloje, 1973–1976 m. – Rokiškio kultūros mokykloje.

1976–1977 m. A. Meliūnaitė dirbo Rokiškio rajono bibliotekos jaunimo sektoriaus bibliotekininke.

Nuo 1977 m. iki šiol A. Berezauskienė gyvena ir dirba Anykščiuose.

1977–1980 m. ji dirbo Anykščių rajono bibliotekos Metodikos skyriuje redaktore, 1981–1984 m. buvo Anykščių rajono bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, 1985–1988 m. – šios bibliotekos Bibliografijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji bibliografė, 1989–1993 m. – Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja.

1994–2016 m. A. Berezauskienė dirbo Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (nuo 2007 m. – Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos) Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja. Po šio skyriaus pertvarkymo nuo 2016 m. balandžio ji yra Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja.

Jos iniciatyva Anykščių bibliotekoje buvo pradėta formuoti personalinius rankraščių ir kitų dokumentų fondus, juos kaupti ir tvarkyti kaip memorialinius archyvus. Iki 2020 m. pabaigos buvo sudaryti 36 tokie fondai, juose saugoma per 700 personalinio pobūdžio dokumentų vienetų.

1977–1981 m. ji neakivaizdžiai studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete bibliotekininkystę ir bibliografiją, studijas tęsė ir baigė 2004–2008 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, įgijo komunikacijos ir informacijos bakalauro išsilavinimą.

A. Berezauskienė yra Lietuvos kraštotyros draugijos narė, 2001–2012 m. buvo Lietuvos kraštotyros draugijos Anykščių skyriaus valdybos narė, sekretorė. 2011–2023 m. ir nuo 2023 m. ji yra Lietuvos kraštotyros draugijos valdybos narė, nuo 2023 m. – ir Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko (Libertas Klimka) pavaduotoja. Nuo 2012 m. ji yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narė, valdybos narė ir valdybos pirmininko (Tautvydas Kontrimavičius) pavaduotoja.

Ji buvo Anykščių moterų centro "Ievos namai" iniciatyvinės grupės narė. Lietuvos Atgimimo laikotarpiu 1989–1990 m. ji buvo Anykščių centrinės bibliotekos Lietuvos Sąjūdžio rėmimo grupės pirmininkė, Sąjūdžio I konferencijos (1989 m. gegužės 21 d.) delegatė.

Ji buvo viena iš Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus steigimo iniciatorių, 1989–1997 m. – pirmoji šio skyriaus pirmininkė. Jos iniciatyva šiame skyriuje 1995 m. buvo įkurtas ir iki šiol veikia Anykščių senjorų bibliotekininkių klubas, nuo 2009 m. – klubas "Laikas".

Nuo 2019 m. ji yra Anykščių rajono Kultūros tarybos narė.

A. Berezauskienė renka kraštotyros medžiagą apie Anykščių kraštą, rengia kraštotyros darbus, publikuoja straipsnius apie kraštotyros veiklą periodikoje ir internete, bendradarbiauja kuriant kraštotyros enciklopediją www.grazitumano.lt. Ji buvo projekto "Kraštotyros medžiagos perkėlimas į skaitmenines laikmenas" (2003 m.) organizatorė, edukacinės programos-projekto "Kilnioji gimtinė" (2003 m.) vadovė.

Ji paruošė kraštotyros darbus "Anykščių rajono literatai" (1995 m.), "Medyje surasti bruožai" (apie tautodailininką Liudą Tarabildą, 1995 m.), "Menininko ir gamtos išmonė" (apie tautodailininką Zenoną Valuntą, 1999 m.).

A. Berezauskienė parengė ir išleido knygas:

1996 m. – "Marčiupys" (Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos literatų klubo "Marčiupys" "Bočių" sekcijos narių kūrybos rinktinės sudarytoja).

2004 m. – "Anykščių krašto knygnešiai ir daraktoriai" (straipsnių rinkinio sudarytoja).

2006 m. – "Prisiminimai apie Kazį Inčiūrą" (straipsnių rinkinio sudarytoja).

2007 m. – "Anykščių biblioteka istorijos vingiuose : 1937–2007" (straipsnių rinkinio sudarytoja).

2008 m. – jubiliejinis leidinys "Kraštotyros veiklos puslapiai 1958–2008" (rinkinio sudarytoja).

2010 m. – "Anykščių dvasios saugotojai" (biografinės publicistikos rinkinio apie Mildą Telksnytę ir Vygandą Račkaitį sudarytoja).

2016 m. – "Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas. Pirmoji dalis. Biografijos" (sudarytoja kartu su Osvaldu Janoniu, įžanginio teksto autorė ir viena iš rengėjų).

2018 m. – "Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas. Antroji dalis. Bibliografinė medžiaga (1889–2017)" (viena iš sudarytojų).

Išsami A. Berezauskienės kraštotyrinės veiklos apžvalga skelbiama informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.) ir antrojoje dalyje "Bibliografinė medžiaga (1889–2017)" (2018 m.).

A. Berezauskienė yra respublikinio bibliotekininkų konkurso laureatė, apdovanota specialiąja Vidmanto Staniulio premija už kraštotyros veiklą (2001 m.) bei institucijų padėkomis. Ji tapo Maironio lietuvių literatūros muziejaus viktorinos "Mano išauštantys metai", skirtos kunigo ir poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms, nugalėtoja (2012 m.).

Už indėlį į Lietuvos bibliotekininkystės raidą bibliotekinės veiklos 35-erių metų proga ji apdovanota Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka (2013 m.). Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 80-mečio proga ji apdovanota Lietuvos Respublikos  kultūros ministrės (Lianos Ruokytės-Jonsson) ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos padėka (2017 m.). Už bendradarbiavimą, įgyvendinant laikraščio "Utenos apskrities žinios" projektą "Protakos: Utenos apskrityje sukurto ir kuriamo kultūrinio savitumo sklaida" ji apdovanota uždarosios akcinės bendrovės "Utenos Indra" padėka (2018 m.), už taurų darbą, tyrinėjant tautos kultūros paveldą, – Lietuvos kraštotyros draugijos padėka (2018 m.).

Už nuoseklų ir profesionalų darbą bibliografijos ir kraštotyros baruose, reikšmingas kultūrines iniciatyvas, svarų intelektinį indėlį, rengiant krašto istorijai svarbius leidinius, Anykščių krašto kultūros vertybių išsaugojimą ateities kartoms ir krašto garsinimą šalyje ir pasaulyje A. Berezauskienė tapo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos nominacijos "Ad astra" laureate (2019 m.). Jai skirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose (2019 m.).

Ji apdovanota Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vardiniu auksiniu ženklu "Už svarų indėlį populiarinant genealogiją ir heraldiką Lietuvoje" (2020 m.). Jai skirta Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2023 m.).

Laisvalaikiu keliauja, skaito knygas.

Ištekėjo 1979 m. rugsėjo 22 d. Anykščiuose, vyras Kazys Berezauskas (g. 1955 m.) – stalius baldžius, statybos darbų meistras. Sūnūs: Deividas Berezauskas (g. 1980 m.) – pedagogas geografas, statybos inžinierius, ir Martynas Berezauskas (g. 1983 m.) – individualus sporto treneris.