Marija KANIŠAUSKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Ramelytė, Steponėnienė, Daugudienė, Romel
Gimimo data: 1952-09-08
Gimimo vietovė: Vileitų k. (Postavų r., Vitebsko sr., Baltarusija)

Trumpai:
Kultūros organizatorė, literatė poetė ir prozininkė

2020-03-10   |   Spausdinti

Tėvai: Mečislovas Ramelis ir Julija Rakauskaitė-Ramelienė – žemdirbiai ūkininkai. Augo septynių vaikų šeimoje, buvo jauniausia.

Augo XX a. viduryje nuo Lietuvos atskirtame ir Baltarusijai atiduotame Postavų krašte, vaikystėje patyrė perseiojimus dėl noro kalbėti ir mokytis lietuviškai. 1958–1959 m. mokėsi Vileitų (Baltarusija) pradinėje mokykloje, 1959–1961 m. – Pievų (Švenčionių r.) pradinėje mokykloje.

1962 m. tėvams persikėlus į Lietuvą, 1962–1968 m. toliau mokėsi Adutiškio (Švenčionių r.) vidurinėje mokykloje. Mokykliniais metais pradėjo rašyti eiles. 1968–1971 m. baigė Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumą, įgijo buhalterės specialybę.

1971–1973 m. M. Ramelytė-Steponėnienė dirbo Švenčionių rajono Jakelių tarybiniame ūkyje buhaltere, 1973–1976 m. buvo Adutiškio (Švenčionių r.) zoninių kultūros namų direktorė. 

1976–1993 m. ji gyveno Dusetose (Zarasų r.), 1978–1989 m. dirbo Zarasų rajono melioracijos valdybos technike, 1989–1993 m. – Dusetų (Zarasų r.) siuvimo įmonės siuvėja. Jos kūriniai buvo publikuoti laikraštyje "Zarasų kraštas" ir Zarasų krašto literatų kūrybos rinktinėje "Lyg ežero bangų prisilietimas" (1993 m.).

1993–2006 m. M. Daugudienė-Kanišauskienė gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1993–1996 m. ji buvo Anykščių kultūros rūmų Staškūniškio filialo meno vadovė ir neetatinė Staškūniškio kaimo seniūnė, 1996–2000 m. – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kurklių seniūnijos seniūnė.

2000 m. ji trumpai buvo Anykščiuose leisto Lietuvos Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos biuletenio "Žiburys" redaktorė, išleido tris jo numerius.

2000–2006 m. M. Daugudienė-Kanišauskienė dirbo uždarosios akcinės bendrovės "Judex" Anykščių rajono laikraščio "Šilelis" redaktore, buvo pirmoji naujo Anykščių periodinio leidinio vadovė.

Ji buvo Staškūniškio bendruomenės valdybos narė.

Nuo 2006 m. M. Kanišauskienė-Romel gyvena Dortmunde (Vokietija), dirba mobilioje slaugoje, rūpinasi neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis.

M. Daugudienė-Kanišauskienė rašo eilėraščius ir lyrinę prozą, savo kūrybą nuo 1973 m. publikuoja periodikoje ir rinkiniuose, pasirašydama ir Julijos Rakauskaitės slapyvardžiu. Ji yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė (nuo 1994 m.), buvo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkė, ruošė spaudai kitų literatų kūrybos rinkinius.

M. Daugudienė-Kanišauskienė išleido poezijos rinkinį "Rasakilė" (redagavo Vygandas Račkaitis, 1999 m.), paruošė spaudai rinkinį "Smiltele prabilsiu". 

Už poezijos knygą "Rasakilė" ji buvo apdovanota Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos diplomu bei Lietuvos ūkininkų sąjungos premija (1999 m.). M. Daugudienei buvo įteiktas "Ūkininko" žurnalo redakcijos padėkos raštas už aktyvią kultūrinę ir literatūrinę veiklą (1999 m.), Anykščių rajono mero padėkos raštas už pagalbą rengiant kultūros dieną Vilniuje (2001 m.).

Laisvalaikiu rašo eiles, augina gėles, mėgsta būti gamtoje, grybauti ar rinkti įdomias medžių šakas ir šaknis.

Buvo ištekėjusi 1971 m., vyras Bronius Steponėnas. Vaikai: Rolandas Steponėnas (g. 1971 m.), Aušra Steponėnaitė-Supkuvienė (g. 1973 m.), Inga Steponėnaitė (g. 1976 m.). Išsiskyrė 1981 m.

Buvo ištekėjusi, vyras ? Daugudis. Išsiskyrė.

Ištekėjo, vyras Danielius Kanišauskas (g. 1945 m.). Išsiskyrė.

Ištekėjusi.