Algirdas RAŽINSKAS
  Gimimo data: 1945-01-13
Gimimo vietovė: Paežerių k. (Ukmergės r.)

Trumpai:
Statybininkas, literatas poetas, leidėjas, kultūros organizatorius

2019-05-24   |   Spausdinti

Gimimo data pagal asmeninius duomenis – 1944 m. rugsėjo 13 d.

Tėvams persikėlus iš kaimo, kur šeimai iškilo tremties grėsmė, nuo 1945 m. augo Ukmergėje, 1963 m. baigė Ukmergės 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – A. Smetonos gimnazija). Mokykliniais metais aktyviai sportavo – žaidė tinklinį. 1963–1964 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete sanitariją ir higieną, bet 1964 m. rudenį buvo mobilizuotas ir 1964–1967 m. atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

1967 m. grįžęs į Lietuvą, A. Ražinskas nebegalėjo tęsti studijų. 1968–1972 m. jis dirbo Ukmergės medžio apdirbimo įmonėje "Šilas", buvo kalvis, suvirintojas elektra, paskui statybininkas.

Nuo 1972 m. iki šiol A. Ražinskas gyvena Anykščiuose.

1972–1997 m. A. Ražinskas dirbo Lietkoopsąjungos Šiaulių statybos tresto Vilniaus kilnojamojoje mechanizuotoje kolonoje, buvo mūrininkas, vėliau brigadininkas, darbų vadovas, dirbo Šiaurės Rytų Lietuvos rajonuose, statydamas įvairius objektus.  1979 m. jis neakivaizdžiai baigė Vilniaus statybos technikumą, įgijo pramoninių ir civilinių pastatų techniko-technologo specialybę.

Nuo 1997 m. dėl sunkios ligos nebegalėdamas toliau dirbti statybų įmonėse, jis visą savo laiką paskyrė literatūrinei kūrybai, kultūrinei veiklai ir leidybai organizuoti.

A. Ražinskas nuo jaunystės eiliuoja, savo kūrybą publikuoja rinkiniuose ir periodikoje, skaito viešuosiuose renginiuose.

Nuo 1999 m. jis yra Anykščių rajono literatų klubo "Marčiupys" narys, revizijos komisijos pirmininkas, nuo 2007 m. – ir šio klubo tarybos narys bei vadybininkas. Jo iniciatyva užmegzti ir plėtojami kultūriniai ryšiai tarp Anykščių ir kitų rajonų literatų klubų, rengiamos išvykos ir bendri literatūriniai vakarai.

A. Ražinskas išleido savo eilėraščių knygas:

1999 m. – "Vilkmergė" (iliustravo Loreta Uzdraitė), "Baltas vakaras".

2001 m. – "Vystančio žiedo viltis" (iliustravo L. Uzdraitė).

2002 m. – "Vėjavartos" (iliustravo L. Uzdraitė).

2004 m. – "Sausledis" (iliustravo L. Uzdraitė).

2014 m. – "Saulėkalnis" (eilėraščiai, esė; dailininkė L. Uzdraitė).

2019 m. – "Kasandra : įrašai be datų" (eilėraščiai, esė).

A. Ražinskas rengia spaudai ir leidžia kitų Anykščių krašto literatų kūrybą, pats įrišdamas jų knygas, taip išleido apie 25 literatų kūrybos leidinius.

Jis sudarė ir parengė spaudai Zenono Beniulio eilėraščių rinktinę "Ilgai slėptos eilės" (2003 m.), Laimos Butkutės (g. 1979 m.) eilėraščių rinkinį "Apgautas vėjas" (2004 m.), Zitos Butkutės meilės lyrikos rinkinį "Rasoj laiškai" (2004 m.), Anykščių literatų klubo "Marčiupys" narių kūrybos sutelktinę "Marčiupys. 2005" (su Rita Tulušiene, 2005 m.), Karolio Širvinsko eilėraščių rinkinį "Į Tave" (2005 m.), Alekso Navicko eilėraščių vaikams rinkinį "Eigulio trobelė" (2006 m.), Anykštijos autorių meilės lyrikos sutelktinę "Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname" (2007 m.), Anykščių literatų klubo "Marčiupys" narių kūrybos sutelktines "Marčiupys. 2010" (su Rita Tulušiene, 2010 m.) ir "Marčiupys. 2016" (2016 m.).

A. Ražinsko kultūrinė ir literatūrinė veikla įvertinta Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premija (2006 m.).

Vedė 1968 m., žmona Marytė Ražinskienė – prekybininkė. Vaikai: Rasa Ražinskaitė-?, Rimas Ražinskas – verslininkas.