Vytautas Jonas KISIELIUS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kisielis
Gimimo data: 1926-06-17
Gimimo vietovė: Vaitutiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierius miškininkas

2023-10-31   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Kisielius (1879–1933) iš Šiaulių ir Marijona Pavilonytė-Kisielienė (1886–1946) iš Elmiškio – valstiečiai žemdirbiai. Brolis ir seserys: Anelė Kisieliūtė-Staškevičienė (1913 – po 1946), Marijona Kisieliūtė (1916–1919) – mirė vaikystėje, Petras Kisielius (1918–1919) – mirė kūdikystėje, Joana Janina Kisieliūtė (1920 – po 1946), Stanislava Kisieliūtė-Sasnauskienė (1923–1979) ir Ona Kisieliūtė (1925 – po 1946). Giminaičiai: tėvo pusbrolis Juozapas Pavilonis (1875–1961) – verslininkas, antrosios eilės pusseserė Bronislava Pavilonytė-Kazokaitienė (1915–2012) – pedagogė, muziejininkė.

1945 m. baigė Anykščių gimnaziją 2-ojoje jos laidoje (auklėtojas – Antanas Žukauskas-Vienuolis). 1945–1949 m. studijavo Vilniaus universiteto Miškų ūkio fakultete. 1949 m. perkėlus miškininkystės studijas į Kauną, 1949–1950 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą, įgijo miškų ūkio inžinieriaus išsilavinimą.

1949–1955 m. V. J. Kisielius dirbo Tauragės miškų ūkyje inžinieriumi, 1955–1957 m. buvo Kauno miškų ūkio inžinierius.

1957–1986 m. jis dirbo Dubravos (Kauno r.) miškų tyrimo stoties vyriausiuoju miškininku, kol išėjo į pensiją. 1986–1996 m. ji toliau dirbo Dubravos eksperimentinės miškų urėdijos Girionių parko meistru.

Dirbdamas miškų tyrimo stotyje, V. J. Kisielius vadovavo bandant ir diegiant miškuose daugiau kaip 40 Miškų instituto ir kitų mokslo įstaigų rekomendacijų. Jis įveisė apie 800 hektarų Kauno marių apsauginių želdinių, kurie vėliau buvo pritaikyti rekreaciniams poreikiams.

Dubravos miškų tyrimo stoties miškai V. J. Kisieliaus iniciatyva buvo pirmieji Lietuvoje visiškai sutvarkyti technologiškai, juose buvo įdiegti neplynųjų kirtimų metodai ir technologijos, tai žymiai pagerino miško fondo kokybę.

V. J. Kisielius kontroliavo miškų sausinimo darbų projektavimą ir įgyvendinimą, melioruojamuose miškuose įrengė įvairaus dydžio tvenkinių – apie 8 hektarus naujų vandens telkinių.

Jis dalyvavo visuomeninėje veikloje: buvo Miškų mokslinės techninės draugijos Dubravos skyriaus pirmininkas, Kauno rajono liaudies teismo tarėjas, visuomeninis gamtos apsaugos inspektorius ir visuomeninis autoinspektorius.

V. J. Kisieliui buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio miškininko garbės vardas (1983 m.).

Buvo vedęs, žmona Domicelė Kisielienė (1926–2023) – gydytoja. Vaikai: Mindaugas Kisielis, Kęstutis Kisielius (g. 1952 m.) – architektas ir Gediminas Kisielis – inžinierius, valstybės tarnautojas.

V. J. Kisieliaus biografija paskelbta biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 1-ajame tome (sudarė Gediminas Isokas, 1997 m.).

Mirė 2022 m. birželio 13 d. Kaune. Palaidotas Kauno Vainatrakio kapinėse (4 kvartalas, 1 eilė, 29 kapas).