VAITUTIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
KEBLONYS | KIŠKELIAI | LIUDIŠKIAI | STORIAI |

2013-12-14   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 12 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Įsikūręs abipus krašto kelio Anykščiai–Molėtai. Ribojasi su Kiškelių, Storių, Liudiškių ir Keblonių kaimais.

Yra 4 sodybos – 13 gyventojų (2001 m.), 6 gyventojai (2011 m.). Priklauso Katlėrių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1912 m. Vaitutiškio dvarelį įsigijo Kisieliai. Dvarelio vietoje vėliau įsikūrė Vaitutiškių kaimas.

1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 19 gyventojų. 1923 m. taip pat minimi Vaitutiškio viensėdžiai: I viensėdis – 2 sodybos, 16 gyventojų, II viensėdis – 3 sodybos, 16 gyventojų. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 84,48 ha žemės. Iš 9 savininkų šeši buvo Kriaučiūnai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Vaitutiškių buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Balsas", vėliau priklausė Černiachovskio, Katlėrių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Dabar stambiausias ūkis – Vytauto Vitkaus augalininkystės ūkis.

Priklauso Anykščių parapijai. Senosios kaimo kapinės nenaudojamos, laidojimo ženklų nelikę.

Vaitutiškių kaime, šiaurinėje kelio Anykščiai–Skiemonys šalikelėje, prie kaimo kapinių, augo ąžuolas, vadintas Stipruoliu, nes šaknimis laikė apkabinęs ir iškėlęs į žemės paviršiu stambų riedulį. Medis buvo apie 40 m aukščio, kamienas apie 0,8 m skersmens. 2001 m. ąžuolas nulūžo, jo vietoje auga jaunas ąžuoliukas.