Genovaitė Aldona RAŽANIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Skystimaitė
Gimimo data: 1942-03-08
Gimimo vietovė: Panevėžys

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių ir matematikos mokytoja, literatė poetė ir prozininkė, kraštotyrininkė

2019-11-28   |   Spausdinti

Tėvai: Steponas Skystimas ir Emilija Žižiūnaitė-Skystimienė (?–1948).

Vaikystę praleido motinos tėviškėje Miškinių kaime (Panevėžio r.). Motinai anksti mirus, o tėvui sukūrus kitą šeimą, augo su močiute Domicele Žižiūniene, o jai mirus – su teta (motinos seserimi), grįžusia iš tremties.

1949–1953 m. mokėsi Dubarų (Panevėžio r.) pradinėje mokykloje, 1953–1959 m. baigė 10 klasių Ramygalos (Panevėžio r.) vidurinėje mokykloje, vienuoliktą klasę baigė, lankydama Ramygalos vakarinę mokyklą ir kartu dirbdama. Mokykliniais metais susidomėjo literatūrine kūryba, dalyvavo literatų būrelio veikloje, parašė pirmuosius literatūrinius kūrinėlius.

1960–1964 m. G. Skystimaitė studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo pradinių klasių ir 5–8 klasių matematikos mokytojos išsilavinimą.

Nuo 1964 m. G. Skystimaitė-Ražanienė gyvena, dirba ir kuria Anykščių rajone.

1964–1979 m. ji buvo Ažuožerių aštuonmetės mokyklos matematikos mokytoja, 1979–1990 m. dirbo Sodininkystės tarybinio ūkio (Ažuožeriai) direktoriaus pavaduotoja politiniam darbui, buvo kompartijos Anykščių rajono komiteto skyriaus vedėja.

1990–1991 m. ji dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, 1991–1997 m. buvo Ažuožerių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, 1997–2002 m. – Ažuožerių pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, kol  išėjo į pensiją.

G. Ražanienė yra literatė poetė ir prozininkė, Anykščių rajono literatų klubo "Marčiupys" narė, rašo eilėraščius ir miniatiūras gamtos tematika. Jos kūryba spausdinama periodikoje ir rinkiniuose.

Ji išleido eilėraščių ir miniatiūrų knygelę "Nugalint vėją" (iliustravo Monika Ražanaitė, 2006 m.), eilėraščių, miniatiūrų ir prisiminimų knygelę "Tikiu gerumu" (2009 m.) bei eilėraščių, miniatiūrų, memuaristinės prozos ir tautosakos rinkinį "Kalbu rudeniui" (2014 m.).

G. Ražanienė nuo jaunystės domisi kraštotyra, yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narė (nuo 2012 m.). Kartu su Rima Balčiūniene ji surinko kraštotyros medžiagą ir parengė kraštotyros darbą "Ažuožerių mokyklos istorija 1921–2003 m." (2013 m.). Kartu su kitais kraštotyrininkais ji užrašė žmonių pasakojimus apie Ažuožerių kaimo šventes ir papročius, žemės ūkio verslus ir amatus, ažuožeriečių valgius bei drabužius, Marijos Imbrasytės-Čirlienės prisiminimus ir jos sukurtas dainas.

Laisvalaikiu dirba sode, stebi gamtą.

Susituokė 1966 m., vyras Jonas Ražanas (?–1996) – tarnautojas ugniagesys. Liko našlė. Sūnūs: Valdas Ražanas – valstybės tarnautojas ir Dalius Ražanas – valstybės tarnautojas ugniagesys.