Raimundas SIMONAVIČIUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1970-04-18
Gimimo vietovė: Panevėžys

Trumpai:
Kunigas

2017-09-07   |   Spausdinti

Tėvai Vladislovas Simonavičius ir Julija Simonavičienė. Augo penkių vaikų šeimoje.

1988 m. baigė Panevėžio 9-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Panevėžio Rožyno progimnazija). Iki 1997 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje.

1997 m. gruodžio 7 d. Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas įšventino R. Simonavičių kunigu.

1997–1999 m. R. Simonavičius tarnavo vikaru Kupiškyje, 1999–2001 m. buvo vikaras Panevėžyje, 2001–2003 m. – Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaras, talkino klebonui Algirdui Butei.

Paskirtas 2003 m. birželio 2 d., 2003–2017 m. jis tarnavo Vaškų (Pasvalio r.) Šv. Juozapo parapijos klebonu, kartu ėjo ir Grūžių (Pasvalio r.) Švč. M. Marijos bei Skrebotiškio (Pasvalio r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigas. Jo rūpesčiu buvo suremontuoti Vaškų bažnyčios altoriai ir bokštas, pagaminti nauji suolai, įstatyti keli vitražiniai langai.

Paskirtas 2017 m. liepos 4 d., nuo 2017 m. jis yra Svėdasų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas ir Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratorius.