Raimundas SIMONAVIČIUS
  Gimimo data: 1970-04-18
Gimimo vietovė: Panevėžys

Trumpai:
Kunigas

2022-10-20   |   Spausdinti

Tėvai Vladislovas Simonavičius ir Julija Simonavičienė. Augo penkių vaikų šeimoje.

1988 m. baigė Panevėžio 9-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Panevėžio Rožyno progimnazija). Iki 1998 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje.

1997 m. gruodžio 7 d. Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas įšventino R. Simonavičių kunigu.

Paskirtas 1998 m. birželio 20 d., 1998–2001 m. R. Simonavičius tarnavo vikaru Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje, talkino klebonams Algirdui Jonui Narušiui ir Vladui Rabašauskui. 2001–2003 m. jis buvo Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaras, talkino klebonui Algirdui Butei.

Paskirtas 2003 m. birželio 2 d., 2003–2017 m. jis tarnavo Vaškų (Pasvalio r.) Šv. Juozapo parapijos klebonu, kartu ėjo ir Grūžių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos bei Skrebotiškio (Pasvalio r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigas. Jo rūpesčiu buvo suremontuoti Vaškų bažnyčios altoriai ir bokštas, pagaminti nauji suolai, įstatyti keli vitražiniai langai.

Paskirtas 2017 m. liepos 4 d., nuo 2017 m. jis yra Svėdasų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas.

2017–2022 m. jis buvo ir Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratorius. Nuo 2022 m. jis eina ir Adomynės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos administratoriaus pareigas.