Antanas BIMBA
  Gimimo data: 1928-07-16
Gimimo vietovė: Panemunėlis (Rokiškio r.)

Trumpai:
Pedagogas rusų kalbos mokytojas, vadovas

2020-07-06   |   Spausdinti

Tėvai: Ignotas Bimba ir Paulina Bražiūnaitė-Bimbienė. Brolis Jonas Bimba (1926 – apie 2015) – emigrantas Australijoje, geležinkelio tarnautojas.

Baigė Panemunėlio progimnaziją, toliau mokėsi Kaune, kur baigė gimnaziją.

1948–1971 m. A. Bimba gyveno ir dirbo Kamajuose (Rokiškio r.).

1948–1949 m. jis buvo Kamajų progimnazijos, 1949–1971 m. – Kamajų vidurinės mokyklos (dabar – Kamajų Antano Strazdo gimnazija) rusų kalbos ir literatūros mokytojas.

1955–1956 m. A. Bimba dirbo Kamajų vidurinės mokyklos direktoriumi.

1960 m. jis neakivaizdžiai baigė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo pedagoginį rusų kalbos ir literatūros mokytojo išsilavinimą.

1971 m. persikėlęs gyventi ir dirbti į Anykščių rajoną, 1971–1985 m. A. Bimba buvo Svėdasų vidurinės mokyklos (dabar – Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija) direktorius.

Amžininkų prisiminimuose jis minimas kaip kantrus, torentiškas mokytojas, pasižymintis didele erudicija.

Vedė 1954 m., žmona Eupraksija Pavareškinaitė-Bimbienė (1929–2018) – pedagogė rusų kalbos ir literatūros mokytoja. Užaugino du sūnus, liko našlys. Sūnūs: Eugenijus Bimba (g. 1957 m.) – inžinierius ir Almantas Bimba (1961–2001) – amatininkas ginklų meistras.

Mirė 2020 m. liepos 4 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Palaidotas Svėdasų kapinėse šeimos kape šalia anksčiau mirusios žmonos.