Vytautas PLUKAS
  Gimimo data: 1935-01-02
Gimimo vietovė: (Radviliškio r.)

Trumpai:
Pedagogas matematikos ir braižybos mokytojas, švietimo organziatorius, vadovas

2019-03-18   |   Spausdinti

Tėvai: Tomas Plukas (1892–1970) ir Cecilija Rakauskaitė-Plukienė (1912–1990) – žemdirbiai ūkininkai, turėjo 40 hektarų žemės. Augo 6 vaikų šeimoje su trim broliais ir dviem seserimis.

1943–1955 m. mokėsi Radviliškio V. Valsiūnienės vidurinėje mokykloje. 1955–1960 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo matematikos ir braižybos mokytojo išsilavinimą.

Nuo 1960 m. V. Plukas gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1960–1970 m. jis dirbo Troškūnų vidurinėje mokykloje matematikos ir braižybos mokytoju, 1970 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais buvo šios mokyklos direktoriaus (Jaroslavo Markucko) pavaduotojas mokymui ir auklėjimui.

Paskirtas 1970 m. lapkritį, 1970–1980 m. V. Plukas buvo Kavarsko vidurinės mokyklos direktorius.

1980–1990 m. jis dirbo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus vedėju, 1990–1995 m. buvo Anykščių rajono valdybos Švietimo skyriaus vedėjas.

1995–2001 m. V. Plukas dirbo Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos (nuo 1997 m. – Antano Vienuolio gimnazijos) direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 2003–2011 m. jis buvo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos braižybos vyresnysis mokytojas.

V. Plukui buvo suteiktas vadybos eksperto vardas (1995 m.) ir švietimo įstaigų vadovų II kvalifikacinė kategorija (1997 m.). Jis buvo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertų komisijų narys, vadovų atestacijos ekspertas.

V. Plukas nuo 1990 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sudarytose darbo grupėse. 1990–2000 m. jis kartu su kitais tų grupių nariais rengė Lietuvos švietimo sistemos finansavimo pertvarkymo principus, bendrojo lavinimo mokyklų koncepciją, koregavo bendrąsias mokymo programas bei standartus. Nuo 2000 m. jis dirbo ekspertų grupėse, kurios nagrinėjo bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo problemas. 

Jo parengtas ir pateiktas autorinis darbas – Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo sistema, pagrįsta "mokinio krepšelio" metodika, nuo 2002 m. iki šiol yra privaloma visoje Lietuvoje.

V. Plukas perskaitė daugiau kaip 100 paskaitų Lietuvos mokytojams, parengė ir skaitė per 50 pranešimų konferencijose, publikacijų spaudoje.

1999 m. V. Plukas pasirašė Tėvynės liaudies partijos steigimo deklaraciją ir buvo šios partijos narys iki jos reorganizacijos 2001 m.

V. Plukas parengė ir išleido metodinius leidinius: "Lietuvos Respublikos švietimo finansavimo laikinieji nuostatai" (su Jonu Guiga, 1991 m.), "Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivio krepšelis : metodinės rekomendacijos" (2002 m.), "Mokymo lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos" (2004 m.), "Mokinio krepšelio lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos" (2006 m.).

Laisvalaikiu dirbdavo sode.

Susituokė 1962 m., žmona Aldona Kisielytė-Plukienė (g. 1942 m.) – vaistininkė. Duktė Dovilė Plukaitė-Zukienė (g. 1963 m.) – vaistininkė, sūnus Arūnas Plukas (g. 1967 m.) – inžinierius.

Mirė 2013 m. lapkričio 20 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse. Kapą ženklina juodo ir žalsvo šlifuoto akmens paminklinė kompozicija, yra įrašas: "Vytautas / Plukas / 1935 * 2013".