Alvydas JANULIS
  Gimimo data: 1940-02-23
Gimimo vietovė: Traupis (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas gydytojas fiziologas, pedagogas, visuomenininkas

2023-03-23   |   Spausdinti

Tėvai: Stanislovas Janulis (1897–1973) ir Eleonora Indriūnaitė-Janulienė (1902–1986) iš Vičiūnų.

1946–1952 m. mokėsi Traupio (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje, 1952–1956 m. baigė Troškūnų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą.

1956–1958 m. A. Janulis dirbo Traupio (Anykščių r.) klubo-skaityklos vedėju.

1958–1964 m. jis studijavo Kauno medicinos institute, įgijo gydytojo išsilavinimą. Studijų metais A. Janulis dalyvavo studentų visuomeninėje veikloje, buvo instituto studentų profesinės sąjungos komiteto pirmininkas, komjaunimo, partinio komiteto sekretorius. Jis taip pat buvo instituto ir Kauno miesto sporto rinktinių narys, meno saviveiklininkas.

1964–1965 m. jis dirbo Kauno medicinos instituto Normaliosios fiziologijos katedroje stažuotoju.

1965–1968 m. A. Janulis tęsė studijas Maskvos (Rusija) I. Sečenovo 1-ojo medicinos instituto Normaliosios fiziologijos katedros aspirantūroje. 1969 m. šiame Maskvos institute jis apsigynė disertaciją "Sukelto potencialo fazių kilmės mikroelektrodinė analizė", buvo medicinos mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas biomedicinos mokslų, medicinos daktaras.

1968–1976 m. A. Janulis dirbo Kauno medicinos instituto Fiziologijos katedroje dėstytoju. 1968–1972 m. jis buvo vyresnysis dėstytojas, 1972–1976 m. – docentas.
 
1976–1980 m. A. Janulis buvo Kauno medicinos instituto Kardiologijos instituto (dabar – Zigmo Januškevičiaus Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo institutas)direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 1980–1982 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1982–1991 m. jis dirbo Kauno medicinos instituto Centrinės mokslinio tyrimo laboratorijos direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams, 1991–1992 m. buvo Biomedicininių tyrimų instituto laboratorijos vedėjas, 1992–1997 m. – mokslo darbuotojas, nuo 1997 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas, kol 1999 m. išėjo į pensiją.

Jis taip pat buvo Lietuvos vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Kauno skyriaus valdybos pirmininko pavaduotojas.

A. Janulis buvo žmogaus ekologijos judėjimo pradininkas Kaune ir žaliųjų judėjimo konsultantas Lietuvoje. Jis buvo Lietuvos sveikatos ekologinio monitoringo organizatorius, Sveikatos ekologinio monitoringo Kaune projekto autorius, Sveikų miestų projekto Kaune iniciatyvinės grupės narys. Jis taip pat buvo komisijų ekologiniais klausimais narys, Kauno miesto transporto pertvarkymo, atliekų utilizavimo projektų bendraautoris, rengė Klaipėdos vandenų, Kauno miesto atmosferinio užterštumo studijas.

Jis dalyvavo konferencijose ir simpoziumuose Lietuvoje ir užsienyje (Švedija, Danija, Rusija), kur skaitė pranešimus sveikatos ekologinio monitoringo klausimais, parengė publikacijas šia tema. A. Janulis perskaitė apie 80 paskaitų apie sveiką aplinką Kauno apskrities ir Lietuvos visuomenei.

A. Janulis iki 1990 m. buvo apdovanotas ordinu ir dviem medaliais.

Laisvalaikiu studijuodavo Lietuvos istoriją, žemės ūkį, mėgo sodininkystę ir bitininkystę.

Buvo vedęs, žmona Nijolė Janulienė (g. 1942 m.) – mokslininkė kalbininkė, pedagogė. Vaikai: Jurgita Janulytė (g. 1971 m.) – provizorė, Giedrius Janulis (g. 1973 m.) – inžinierius technologas, Rytis Janulis (g. 1978 m.).

Mirė 2009 m. kovo 30 d. Kaune. Palaidotas Traupio (Anykščių r.) kapinėse prie tėvų. Kapą ženklina šlifuoto akmens paminklinė kompozicija, kurios dešiniojoje steloje iškaltas įrašas: "Doc. mdr. Alvydas / Janulis / 1940–2009".