Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Virginijus TAUČKĖLA
2019-07-15

Vardas: Virginijus
Pavardė: TAUČKĖLA
Gimimo data: 1961-03-08
Gimimo vieta: Dirvoniškio k. (Krinčino parapija, Pasvalio r.)

Trumpai:
Kunigas


1968–1971 m. mokėsi Daniliškių (Pasvalio r.) pradinėje mokykloje, 1971–1979 m. baigė Pumpėnų (Pasvalio r.) vidurinę mokyklą. 1979–1980 m. mokėsi Kauno 22-ojoje profesinėje technikos mokykloje, įgijo radijo montuotojo specialybę.

1980 m. V. Taučkėla dirbo Kauno radijo gamykloje, kol buvo mobilizuotas į karinę tarnybą. 1980–1982 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Grįžęs į Kauną, 1982–1984 m. jis vėl dirbo Kauno radijo gamykloje (dabar – Kauno Prisikėlimo bažnyčia) radijo įrangos montuotoju, kartu pogrindyje ruošdamasis kunigystės studijoms. 

1984–1989 m. V. Taučkėla studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1989 m. gegužės 28 d. Kauno arkikatedroje jis buvo įšventintas kunigu.

1989–1990 m. V. Taučkėla buvo Zarasų parapijos vikaras, kur talkino klebonui Vytautui Kapočiui.

Perkeltas 1990 m. birželį, 1990–1998 m. jis buvo Alizavos (Kupiškio r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, kartu administravo ir Kupreliškio (Biržų r.) Šv. arkangelo Mykolo parapiją.

1998 m. birželį pasikeitęs vietomis su kunigu Jonu Labakoju, 1998–2019 m. V. Taučkėla buvo Andrioniškio (Anykščių r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos administratorius bei Inkūnų (Anykščių r.) Šv. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos administratorius.

V. Taučkėlos iniciatyva buvo suburti kraštiečiai rėmėjai, 2002–2004 m. suremontuota Andrioniškio bažnyčia, pakeistas jos stogas, sutvarkyti šventoriaus želdiniai, vėliau nutiesti šventoriaus takai, o 2005 m. sumontuoti nauji vitražai.

2000–2009 m. jis taip pat buvo Viešintų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos administratorius. Jo rūpesčiu skarda perdengtas Viešintų bažnyčios stogas, atnaujintas interjero dekoras ir įgarsinimo įranga. 

2007–2008 m. V. Taučkėla buvo Surdegio (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos administratorius, 2008–2009 m. administravo ir Burbiškio (Anykščių r.) Švč. Jėzaus Širdies parapiją.

2019 m. liepą V. Taučkėla paskirtas Šimonių (Kupiškio r.) Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Adomynės  (Kupiškio r.) Švč. M. Marijos Vardo parapijos administratoriumi.

Laisvalaikiu mėgsta važinėti dviračiu po apylinkes.