Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Juozas Vytautas STROLIA
2018-05-07

Vardas: Juozas Vytautas
Pavardė: STROLIA
Gimimo data: 1931-08-28
Gimimo vieta: Nagurkiškių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogas fizikos ir matematikos mokytojas, vadovas, švietimo organizatorius, leidėjas


Tėvai: Jonas Strolia (1886–1934) ir Anelė Grigonytė-Strolienė (1895–1980) – valstiečiai žemdirbiai. Augo šešių vaikų šeimoje, anksti likusioje be tėvo. Broliai ir seserys: Boleslovas Balys Strolia (1921–1973), Rapolas Strolia (1923–?), Bronislava Strolaitė-Puodžiūnienė (1925–1965), Petras Strolia (1929–?) ir Otilija Strolaitė-Kalasauskienė (1934–?). Giminaičiai: pusbrolis Vincas Strolis (1909–1980) – literatas poetas, dukterėčia (brolio Boleslovo duktė) Stanislava Strolaitė (g. 1957 m.) – pedagogė, švietimo organizatorė, sūnėnas (brolio Boleslovo sūnus) Vytautas Strolia (g. 1960 m.) – kariškis pedagogas, sportininkas biatlonininkas.

1949 m. baigė Anykščių gimnaziją. 1949–1954 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo fizikos ir matematikos mokytojo išsilavinimą.

1954 m. J. V. Strolia pradėjo dirbti Šeduvos (Radviliškio r.) vidurinėje mokykloje fizikos mokytoju, bet buvo mobilizuotas į kariuomenę. 1954–1957 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

Grįžęs 1957–1960 m. jis dirbo Kaune fizikos mokytoju, 1960–1964 m. buvo Kauno 8-osios vidurinės mokyklos (nuo 1963 m. – J. Aleksonio vidurinė mokykla, dabar – Kauno "Saulės" gimnazija) mokymo dalies vedėjas.

Įvertinus J. V. Strolios kūrybingumą ir organizacinius gabumus, 1964 m. jis buvo paskirtas Kauno 22-osios vidurinės mokyklos (dabar – Kauno "Purienų" vidurinė mokykla) direktoriumi ir šias pareigas ėjo 1964–1970 m. Vadovaudamas mokyklai, jis įteisino pirmąją šios įstaigos vėliavą, populiarino mokytojų meno saviveiklos veiklą bei bendras mokinių ir mokytojų keliones, rengė iškilmingas išeinančių į pensiją kolektyvo narių palydas.

Vėliau, 1970–1979 m., jis buvo Kauno miesto Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas. Dirbdamas švietimo organizatoriumi, J. V. Strolia  daug dėmesio skyrė mokymo ir auklėjimo tobulinimui Kaune, diegė mokslo ir pedagogikos naujoves.

Nuo 1979 m. J. V. Strolia dirbo "Šviesos" leidykloje, buvo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, o pablogėjus sveikatai ėjo kitas pareigas.

J. V. Strolios pastangomis mokiniai ir mokytojai gavo reikalingų ir kruopščiai parengtų fizikos ir matematikos leidinių.

Šalia tiesioginio darbo leidykloje jis keletą metų iš eilės buvo renkamas profsąjungos komiteto pirmininku, nuolat rūpinosi leidyklos darbuotojų buities ir gyvenimo sąlygomis, sugebėjo kiekvienam rasti šiltą žodį. Jis įsijungė į Lietuvos Atgimimo veiklą, net ir būdamas silpstančios sveikatos dalyvavo visuose renginiuose, minint Lietuvai brangius įvykius ir datas.

Laisvalaikiu keliaudavo po Lietuvą, rengė ekskursijas draugams ir pats buvo jų vadovu, mėgo dainuoti liaudies dainas.

Buvo vedęs, žmona Aldona Bartašiūnaitė-Strolienė (g. 1936 m.). Sūnus Gintaras Strolia (1960–2018) – inžinierius šiluminininkas.

Mirė 1999 m. sausio 22 d. Kaune. Palaidotas Anykščių kapinėse.