Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Rita BABELIENĖ
2022-07-24

Vardas: Rita
Pavardė: BABELIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Gadliauskaitė
Gimimo data: 1962-05-12
Gimimo vieta: Keblonių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Bibliotekininkė bibliografė, kultūros organizatorė, visuomenininkė


Tėvai: Antanas Gadliauskas (1934–2018) – žemdirbys ūkininkas ir Ona Juodelytė-Gadliauskienė (1935–2022) – buhalterė. Brolis Ramūnas Gadliauskas (g. 1967 m.) – teisininkas, teisėjas.

1969–1980 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1980–1985 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgijo bibliotekininkės-bibliografės išsilavinimą.

1985–2009 m. R. Babelienė dirbo Anykščių rajono centrinėje, savivaldybės viešojoje, savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje.

1985 m. ji buvo Spaudinių komplektavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė, 1985–1994 m. – Spaudinių komplektavimo skyriaus vedėja, 1994–2009 m. – bibliotekos direktoriaus pavaduotoja.

R. Babelienė buvo Anykščių bibliotekų tinklo kompiuterizavimo ir viešųjų interneto prieigos taškų steigimo iniciatorė ir organizatorė, 2008–2009 m. – ir projekto "Bibliotekos pažangai" Anykščių rajono savivaldybės bibliotekų konsultantė.

Nuo 2009 m. liepos iki 2010 m. sausio ji buvo naujos kultūros įstaigos – Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos skyriaus Sakralinio meno centro vedėja. Ji kūrė naują šio centro ekspoziciją monsinjoro Alberto Talačkos meno kolekcijos ir bibliotekos pagrindu bei formavo pirmąsias kultūrinės veiklos tradicijas šiame centre.

Po šio centro pertvarkymo 2010–2012 m. R. Babelienė buvo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus Sakralinio meno centro vedėja, nuo 2010 m. liepos – ir šiame centre atidaryto Angelų muziejaus vadovė. Nuo 2012 m. liepos iki 2013 m. vasario ji buvo Anykščių menų centro Sakralinio meno centro vedėja, nuo 2013 m. vasario iki šiol yra Anykščių menų centro direktoriaus pavaduotoja.

Ji sudarė ir parengė parodos leidinį "Monsinjoro Alberto Talačkos gimimo šimtmetis: "Išmintis pasiteisina savo darbais" Mt 11, 19" (kartu su Vytautu Balčiūnu ir Dalia Tarandaite, 2021 m.).

R. Babelienė yra Pasaulio anykštėnų bendrijos narė, šios Bendrijos Anykščių kolegijos narė (nuo 2005 m.) ir Bendrijos valdybos narė (nuo 2004 m.), Bendrijos finansininkė.

Nuo 2019 m. ji yra Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narė.

R. Babelienė apdovanota Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2022 m.).

Ištekėjusi, vyras Gintautas Babelis (g. 1958 m.) – tarnautojas.