Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Benjaminas RIMKUS
2014-11-15

Vardas: Benjaminas
Pavardė: RIMKUS
Gimimo data: 1963-03-31
Gimimo vieta: Leliūnų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Miškininkas


Seneliai: Kazimieras Kairys (1902–1977) ir Samparijona Strazdaitė-Kairienė (1905–1987). Tėvai: Juozas Rimkus (1920–1977) ir Emilija Kairytė-Rimkienė (1932–2008). Augo trijų vaikų šeimoje su dviem seserimis, buvo vyriausias. Seserys Rita Rimkutė ir Jolita Rimkutė. Giminaičiai (senelio sesers Zofijos sūnūs) Eduardas Jackevičius (g. 1913 m.) – inžinierius kelininkas, Henrikas Jackevičius (g. 1929 m.) – inžinierius kelininkas.

1982 m. baigė Kauno miškų technikumą, įgijo miško techniko specialybę.

1983–1985 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

1985–1988 m. B. Rimkus dirbo Anykščių miškų urėdijos Mickūnų girininkijoje techniku miškininku, 1988–1989 m. laikinai ėjo Mickūnų girininkijos girininko pareigas, 1989–1991 m. buvo Anykščių miškų urėdijos Svėdasų girininkijos girininko pavaduotojas.

1985–1990 m. jis neakivaizdžiai baigė studijas Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete, įgijo miškininko išsilavinimą.

Nuo 1991 m. iki šiol B. Rimkus yra Anykščių miškų urėdijos Mickūnų girininkijos girininkas. Girininkijai priklausė 5780 hektarų miškų (1997 m.), iki 1997 m. buvo 5 eiguvos, vėliau – 2 eiguvos, 1 eiguva.

Jo iniciatyva nuo 1996 m. Mickūnų girininkijoje pradėta tverti pušų jaunuolynus nuo elnių ir briedžių žalojimo, 1996–1998 m. aptverta 43 hektarai pušynų.

Vedęs, žmona Valda Rimkienė. Sūnus Rytis Rimkus.

B. Rimkaus biografija publikuojama biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 2-ajame tome (sudarytojas Gediminas Isokas, 1997 m.).