Henrikas Boleslovas JACKEVIČIUS
  Gimimo data: 1929-06-01
Gimimo vietovė: Anykščiai (Ažupiečiai) »

Trumpai:
Inžinierius kelininkas, vadovas

2017-06-27   |   Spausdinti

Proseneliai: Pranciškus Kairys (1798–1880) ir Kristina Kiaušaitė-Kairienė (apie 1827 – apie 1900). Seneliai: Felicijonas Jackevičius ir Pranciška Jackevičienė, Kazimieras Kairys (1857–1935) ir Anastazija Kerpiškytė-Kairienė (1870–1948) iš Leliūnų – žemdirbiai ūkininkai. Tėvai: Jaroslavas Jackevičius (1877–1934) – amatininkas odų išdirbimo technologas ir Zofija Kairytė-Jackevičienė (1890–1983). Brolis Eduardas Jackevičius (1913–2016) – inžinierius statybininkas, kelininkas.

Mokėsi Anykščių vienuolyno pradžios mokykloje, Anykščių pradinėje mokykloje Nr. 2, 1947 m. baigė Anykščių gimnaziją 4-ojoje jos abiturientų laidoje. 1947–1952 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, po jo pertvarkymo baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo kelių inžinieriaus išsilavinimą.

1952–1957 m. H. Jackevičius trumpai dirbo Kauno kelių tiesimo įmonėje darbų vykdytoju, paskui buvo Ukmergės kelių valdybos viršininkas.

Nuo 1957 m. iki šiol H. Jackevičius gyvena Vilniuje.

1957–1960 m. jis buvo Automobilių transporto ir plentų ministerijos Plentų valdybos vyriausiasis inžinierius, 1960–1966 m. – Plentų valdybos viršininkas, 1966–1977 m. – Automobilių transporto ir plentų ministerijos ministro pavaduotojas keliams. Dirbamas ministerijoje, jis organizavo Anykščių miesto privažiuojamųjų kelių rekonstrukciją, įtraukė magistralinę miesto gatvę į respublikinį kelių tinklą. Svarbiausia jo darbo užduotis buvo automagistralių Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys statyba.

1977–1979 m. H. Jackevičius dirbo Valstybinio plano komiteto pirmininko pavaduotoju, 1979–1990 m. buvo Valstybinio plano komiteto pirmininko (nuo 1984 m. – Bronislavo Zaikausko) pirmasis pavaduotojas, kol išėjo į pensiją. Jo darbo sritis buvo statybų planavimas ir visų rūšių transporto plėtra.

1980–1990 m. jis taip pat buvo Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos deputatas, Plano ir biudžeto komisijos narys.

H. Jackevičius buvo Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas, dabar yra Lietuvos kelininkų veteranų klubo "Kelininkas" pirmininkas, nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos narys (nuo 2002 m.).

H. Jackevičiui suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio statybininko garbės vardas (1963 m.). Jis buvo apdovanotas SSRS Ministrų tarybos premija (su kitais, 1973 m.).

Susituokė 1953 m. rugpjūčio 23 d. Kaune ir rugsėjo 19 d. Dabužių bažnyčioje (sutuokė kunigas Antanas Vaškelis), žmona Genovaitė Gražytė-Jackevičienė (g. 1929 m.) – agronomė. Sūnus Gintaras Jackevičius (g. 1956 m.) – inžinierius kelininkas.