Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vladas BARAUSKAS
2013-04-07

Vardas: Vladas
Pavardė: BARAUSKAS
Gimimo data: 1922-09-20
Gimimo vieta: Laičių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Gydytojas chirurgas traumatologas


Tėvai: Anicetas Barauskas ir Liudvika Mačėnaitė-Barauskienė – žemdirbiai ūkininkai, turėjo 27 hektarus žemės. Augo 6 vaikų šeimoje su trim broliais ir dviem seserimis: Bronius Barauskas (1916–1981) – agronomas, Mykolas Barauskas (1917–2005) – žemdirbys, Vlada Barauskaitė (g. 1919 m.) – žemdirbė, Genovaitė Barauskaitė-? (g. 1929 m.) – agronomė ir Vytautas Barauskas (g. 1930 m.) – agronomas ir ekonomistas.

Baigė Viešintų pradžios mokyklą, Anykščių progimnaziją ir 1944 m. – gimnaziją jos pirmojoje laidoje. Mokykliniais metais V. Barauskas dalyvavo mokytojo Leono Jovaišos suburtos "Meno kuopos" veikloje.

1944 m. jis išėjo savanoriu į generolo Povilo Plechavičiaus formuojamą Vietinę rinktinę, tačiau vokiečiams ją išsklaidžius, grįžo į tėviškę. 1944–1950 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, įgijo gydytojo išsilavinimą. Studijų metais dainavo studentų ir giedojo bažnyčios chore.

Nuo 1950 m. V. Barauskas trumpai dirbo gydytoju Krinčino (Pasvalio r.) ambulatorijoje. Vėliau jis kiek laiko buvo Kupiškio rajono ligoninės gydytojas chirurgas, dirbo ir administracinį darbą.

Apie 1965 m. V. Barauskas įsikūrė Vilniuje, ilgą laiką dirbo Vilniaus 1-ojoje tarybinėje, Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninėje gydytoju chirurgu, buvo šios ligoninės Traumatologinio-ortopedinio skyriaus vedėjas. Jam suteikta aukščiausia traumatologo-ortopedo kvalifikacinė kategorija.

V. Barauskas stažavosi Maskvos ir Sankt Peterburgo (Rusija), Rygos (Latvija) gydymo įstaigose. Jis įdiegė Vilniaus gydymo įstaigose naują ir efektyvią šlaunikaulio kaklelio lūžio gydymo metodiką.

Jis apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2000 m.).

Vedęs, žmona Aldona Emilija Barauskienė – medikė. Užaugino dukteris dvynes: Aušra Barauskaitė-? (g. 1957 m.) – chemikė, emigrantė Australijoje, Saulė Barauskaitė-Uleckienė (g. 1957 m.) – mokslininkė gydytoja onkologė.