Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Algimantas Jurgis BALTAKIS
2017-03-11

Vardas: Algimantas Jurgis
Pavardė: BALTAKIS
Gimimo data: 1939-03-16
Gimimo vieta: Balteniškių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Inžinierius, kraštotyrininkas


Tėvai: Rapolas Baltakis (1902–1984) ir Veronika Jakštonytė-Tylienė-Baltakienė – žemdirbiai ūkininkai. Brolis Jonas Baltakis. Įbroliai ir įseserė iš motinos pirmosios santuokos: Genovaitė Tylaitė, Povilas Tyla ir Vytautas Tyla. Pusbrolis (tėvo brolio Jurgio sūnus) Algimantas Baltakis (g. 1930 m.) – poetas.

Baigė Leliūnų (Utenos r.) septynmetę mokyklą, toliau mokėsi Anykščių darbo jaunimo vidurinėje mokykloje.

1955–1957 m. A. J. Baltakis dirbo Anykščių tarprajoninėje statybos-elektromontažo kontoroje, 1958–1960 m. – Energetikos statybos tresto Anykščių statybos montavimo aikštelėje (dabar – bendrovė "Anykščių energetinė statyba") hidrotechninės statybos laborantu. Jis dalyvavo Baltosios Ančios (1955–1956 m.), Antalieptės (1956–1959 m.) ir Gondingos (1959–1960 m.) hidroelektrinių statybose.

Nuo 1960 m. iki šiol A. J. Baltakis gyvena Vilniuje.

1960–1980 m. jis dirbo Vilniaus gelžbetoninių atramų gamykloje, organizuodamas gamybos-techninio skyriaus darbą. Jis buvo įmonės vyriausiasis technologas, gamybos skyriaus viršininkas.

Dirbdamas jis studijavo Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo vakariniame skyriuje, įgijo inžinieriaus išsilavinimą.

Pertvarkius įmonę, 1980–1984 m. A. J. Baltakis dirbo Energetikos statybos tresto Gamybinio technologinio komplektavimo valdybos pagalbinės gamybos cecho viršininko pavaduotoju, 1984–1992 m. buvo Petrašiūnų gelžbetoninių atramų gamyklos Vilniaus gamybinio baro viršininko pavaduotojas.

Atkūrus Vilniaus gelžbetoninių atramų gamyklą, 1992–1993 m. jis dirbo šios įmonės vyriausiuoju inžinieriumi, kol įmonė buvo privatizuota. Po privatizacijos jis tęsė darbą bendrovėje "Agra", buvo jos vyriausiasis inžinierius, o sulaukęs pensijos amžiaus dar dirbo apsaugos inžinieriumi.

A. J. Baltakis pateikė kaimų istorijos tekstus apie Balteniškių ir Strazdiškio kaimus rinkiniui "Mes iš Leliūnų parapijos : Leliūnai XX amžiuje" (sudarė Algimantas Baltakis, 2002 m.). Jis yra Energetikos objektų statytojų klubo leidinio "Lietuvos elektrifikavimo istorija" (2006 m.) bendraautoris.

Vedęs, žmona Aldona Baltakienė (g. 1940 m.). Sūnus Virginijus Baltakis (g. 1969 m.).