Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Germa AVILTIENĖ
2020-06-15

Vardas: Germa
Pavardė: AVILTIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Linartaitė
Gimimo data: 1942-04-29
Gimimo vieta: Žiobiškis (Rokiškio r.)

Trumpai:
Bibliotekininkė bibliografė, vadovė, kraštotyrininkė


Tėvai: ? Linartas ir Monika Linartienė (1904–1982). Brolis Vilgelmas Linartas (1936–2011).

1961 m. baigė vidurinę mokyklą.

1961–1963 m. G. Linartaitė dirbo Utenos vartotojų kooperatyve pardavėja. Nuo 1963 m. ji buvo Lukštų (Rokiškio r.) kultūros namų direktorė.

1968 m. ji baigė studijas Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete, įgijo bibliotekininkės išsilavinimą.

Nuo 1968 m. iki gyvenimo pabaigos G. Linartaitė-Aviltienė gyveno ir dirbo Anykščiuose.

1968–1973 m. ji buvo Anykščių rajoninės bibliotekos Kilnojamojo fondo vedėja.

1973–1975 m. G. Aviltienės dirbo Anykščių rajoninės bibliotekos vedėja. 1975 m. ji pertvarkė rajoninę biblioteką į centrinę, kurios filialais tapo visos kitos Anykščių rajono bibliotekos, ir 1975–1977 m. buvo pirmoji Anykščių centrinės bibliotekos direktorė. 1977–1984 m. ji ėjo šios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pareigas.

1984–1985 m. ji laikinai dirbo Anykščių tarprajoniniame kariniame komisariate 4-ojo poskyrio viršininko padėjėja.

1985 m. G. Aviltienė grįžo į biblioteką ir 1985–1994 m. dirbo Anykščių rajono centrinės bibliotekos, viešosios bibliotekos direktorės (Birutės Šližienės-Bulotienės) pavaduotoja moksliniam darbui, 1994–1995 m. – direktorės pavaduotoja kraštotyrinei-leidybinei veiklai. 1995–1998 m. ji buvo Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vyresnioji bibliotekininkė, kol išėjo į pensiją.

Ji buvo Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus Senjorų klubo "Laikas" narė.

G. Aviltienė parengė nepublikuotų kraštotyros darbų ("Valentinas Morkūnas – sodžiaus muzikantas" (su Brone Gvozdiene, 1999 m.) ir kt.), lankstinį apie biblioteką (1987 m.), paskelbė straipsnių rajono ir Lietuvos spaudoje. Ji sudarė anykštėnų rašytojų Mildos Telksnytės ir Vygando Račkaičio kūrybos 1961–1994 m. bibliografiją (su B. Gvozdiene, 1995 m.), redagavo literatų klubo "Marčiupys" "Bočių" sekcijos narių kūrybos rinktinę "Marčiupys" (sudarė Audronė Berezauskienė, 1996 m.).

Buvo ištekėjusi, vyras Mykolas Aviltis (1945–2015). Liko našlė. Užaugino dvi dukteris.

Mirė 2016 m. sausio 23 d. Anykščiuose. Palaidota Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape. Kapą ženklina paminklai jos ir jos tėvų šeimoms. Juodo šlifuoto akmens steloje iškaltas įrašas: "Avilčiai / Mykolas / 1945–2015 / Germa / 1942–2016".

G. Aviltienės gyvenimas ir veikla pristatoma informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai. Biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.).