Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vladas MALDEIKIS
2023-03-29

Vardas: Vladas
Pavardė: MALDEIKIS
Gimimo data: 1908-02-29
Gimimo vieta: Aleininkų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Miškininkas, politinis kalinys


Tėvai: Juozapas Maldeikis (1878 – tarp 1951 ir 1956) – žemdirbys, nuo 1951 m. tremtinys Krasnojarsko krašte, miręs tremtyje, ir Ona Pasmokytė-Maldeikienė (1982 – po 1956) – žemdirbė, 1951–1956 m. tremtinė Krasnojarsko krašte. Broliai ir seserys: Kazimieras Maldeikis (1906–?), Jonas Maldeikis (1910–?), Boleslovas Meldaikis (1911–2008), Juozapas Maldeikis (1912–?), Antanas Maldeikis (1914–1914) mirė kūdikystėje, Bronislava Maldeikytė-Grinienė (1915–?), Eleonora Maldeikytė-Jasevičienė (1917–?), Stanislovas Maldeikis (1919–1919) mirė kūdikystėje, Alfonsas Maldeikis (1920–1921) mirė kūdikystėje. Giminaičiai: sūnėnas (brolio Boleslovo sūnus) Balys Meldaikis (1947–2023) – muzikos pedagogas, pusbrolis (tėvo brolio Kazimiero sūnus) Bronius Maldeikis (1918–1984) – miškininkas ir politinis kalinys.

Mokėsi Anykščių vidurinėje mokykloje, 1929 m. baigė Ukmergės gimnaziją, 1929–1931 m. – Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą.

1932–1944 m. V. Maldeikis dirbo Taujėnų (Ukmergės r.) urėdijoje, 1932–1934 m. buvo girininkas be girininkijos, 1935–1944 m. – Siesikų girininkijos (Ukmergės r.) girininkas. 1944–1947 m. jis buvo Raudondvario (Kauno r.) miškų ūkio Vilkijos girininkas.

1946 m. gruodžio 24 d. V. Maldeikis buvo suimtas, kalinamas. 1947 m. liepos 18 d. Karo tribunolas jį nuteisė dešimčiai metų lagerio. 1947–1952 m. jis buvo kalinamas lageryje Karelijoje (Rusija), 1952 m. liepos 1 d. perkeltas į Dubravlagą (Mordvija, Rusija). Po amnestijos 1955 m. spalio 13 d. paleistas į laisvę, jis grįžo į Lietuvą

1956–1958 m. V. Maldeikis dirbo Kėdainių miškų ūkio Josvainių (Kėdainių r.) girininko pavaduotoju, 1958–1961 m. buvo Ąžuoloto girininkijos (Stasiūnai, Kėdainių r.) girininkas, 1961–1968 m. – tos pačios girininkijos girininko pavaduotojas, kol išėjo į pensiją.

Mirė 1968 m. Kėdainių rajone.

V. Maldeikio gyvenimas ir veikla pristatoma biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 2-ajame tome (1997 m.).