Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Povilas STRAZDAS
2021-02-06

Vardas: Povilas
Pavardė: STRAZDAS
Gimimo data: 1930-01-25
Gimimo vieta: Paelmio k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogas lietuvių kalbos mokytojas


Tėvai: Pranciškus Strazdas (1895 – po 1987) iš Šeimyniškėlių ir Uršulė Juozaponytė-Strazdienė (1899–1987) iš Gojaus – žemdirbiai ūkininkai. Broliai ir seserys: Vytautas Jonas Strazdas (1924–?), Bronislava Strazdaitė (1927–1927) – mirė kūdikystėje, sesuo dvynė Marijona Strazdaitė (1930–1930) – mirė kūdikystėje, (Bronislovas?) Strazdas (g. 1934 m.) ir Algirdas Pranciškus Strazdas (g. 1939 m.).

Baigė Anykščių gimnaziją. 1955 m. baigė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo lietuvių kalbos mokytojo išsilavinimą.

Nuo 1967 m. iki gyvenimo pabaigos P. Strazdas gyveno ir dirbo Anykščiuose.

1967–1982 m. jis buvo Anykščių 2-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojas, 1967–1972 m. ėjo ir šios mokyklos užklasinio auklėjimo organizatoriaus pareigas. Pakeitus šios mokyklos pavadinimą, 1982–1991 m. jis dirbo Anykščių A. Vienuolio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoju, kol išėjo į pensiją.

Buvo vedęs, žmona Danutė Strazdienė (1932–2018) – pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Įsūnis Saulius Strazdas (g. 1966 m.) – tautodailininkas.

Mirė 1991 m. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosios kapinėse šeimos kape prie senelių. Kapą ženklina pilko šlifuoto akmens paminklinė kompozicija, kairiojoje steloje iškaltas įrašas: "Strazdai / Jokimas 1865–1938 / Ona 1859–1951", dešiniojoje – "Mokytojai / Strazdai / Povilas 1930–1991 / Danutė 1932–2018".