Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Saulius FILIPAVIČIUS
2024-05-14

Vardas: Saulius
Pavardė: FILIPAVIČIUS
Gimimo data: 1962-01-21
Gimimo vieta: Linkuva (Pakruojo r.)

Trumpai:
Kunigas teologas, visuomenininkas


1969–1980 m. baigė Linkuvos (Pakruojo r.) vidurinę mokyklą. 1980–1986 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1986 m. birželio 1 d. S. Filipavičius buvo įšventintas kunigu.

1986–1990 m. jis buvo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras.

Paskirtas 1990 m. gegužės 29 d., 1990–2023 m. S. Filipavičius buvo Troškūnų (Anykščių r.) Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, kol 2023 m. gruodį savo iniciatyva pasitraukė iš pareigų dėl sveikatos. Pasveikęs nuo 2024 m. balandžio jis toliau eina Troškūnų parapijos klebono pareigas.

Nuo 1996 m. jis administruoja ir Raguvėlės (Anykščių r.) Šv. diakono Stepono parapiją. 1996–2007 ir nuo 2008 m. jis yra ir Surdegio (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos administratorius, 2008 m.  keletą mėnesių buvo ir Traupio (Anykščių r.) Šv. Onos parapijos administratorius.

2000–2005 m. jis buvo Anykščių dekanato dekanas, 2005–2023 m. – vicedekanas.

S. Filipavičius neakivaizdžiai tęsė studijas ir 2002 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto magistratūrą, yra bažnytinės teisės specialistas. Jis taip pat lankė vokiečių kalbos kursus Augsburgo vyskupijoje ir Padeborne (Vokietija), stažavosi anglų kalbos kursuose JAV.

S. Filipavičius rekonstravo ir visuomenės reikmėms pritaikė Troškūnų vienuolyną. Jame kunigas rengia Adolfo Kolpingo draugijos jaunimo stovyklas, įvairius kultūrinius renginius, yra A. Kolpingo draugijos Troškūnų šeimos dvasios vadovas. Jis taip pat yra Lietuvos A. Kolpingo draugijos vadovas (nuo 2007 m.), dalyvavo šios ir kitų visuomeninių organizacijų seminaruose Lietuvoje, Skandinavijos ir kitose šalyse.

2001 m. Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas paskyrė S. Filipavičių Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos kanauninku. Jis taip pat yra Panevėžio vyskupijos Bažnyčios pastatų statybos, remonto ir priežiūros komisijos narys, Panevėžio vyskupijos tribunolo (bažnytinio teismo) santuokos ryšio gynėjas, Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos narys (nuo 2016 m.).

S. Filipavičius buvo Anykščių rajono savivaldybės visuomeninės kultūros tarybos narys, Anykščių kredito unijos Stebėtojų tarybos narys, yra Panevėžio LIONS klubo narys.

S. Filipavičius apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.). Lietuvos kultūros centrų asociacija jam skyrė "Auksinio fenikso" apdovanojimą "Geriausio metų kultūros centro partnerio" nominacijoje (2016 m.). Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės už svarų indėlį ir nuopelnus, puoselėjant tautinę darną, skatinant kultūrinę įvairovę ir vienijant daugiatautę Lietuvą, jį apdovanojo Auksiniu garbės ženklu "Už nuopelnus" (2022 m.). Už jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą Lietuvos Respublikos Seimas jį apdovanojo G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu "Tarnaukite Lietuvai" (2024 m.).

Anykščių visuomenės rinkimuose jis buvo išrinktas europietiškiausiu anykštėnu (2003 m.). "Anykštos" žiniasklaidos grupės pirmą kartą surengtuose įtakingiausių anykštėnų rinkimuose jis pripažintas įtakingiausiu Anykščių rajono visuomenininku (2022 m.).

Laisvalaikį skiria medžioklei, bitininkystei.