Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Stanislava BILEVIČIENĖ
2020-12-10

Vardas: Stanislava
Pavardė: BILEVIČIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Jakubėnaitė
Gimimo data: 1938-01-21
Gimimo vieta: Butkiškio k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Choreografė, sportininkė šokėja, kultūros ir sporto organizatorė


Tėvai: Antanas Jakubėnas ir Uršulė Ivoškaitė-Jakubėnienė (?–1977).

1952 m. baigė Andrioniškio (Anykščių r.) septynmetę mokyklą, 1952–1956 m. – Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais lankė tautinių šokių ratelį, vadovaujamą mokytojos Marijos Ogurcovienės.

Nuo 1957 m. iki šiol S. Bilevičienė gyvena Anykščiuose, 1957–2015 m. dirbo Anykščių kultūros namuose, kultūros rūmuose, po įstaigos pertvarkymo – Anykščių kultūros centre.

1957–1970 m. ji buvo Anykščių rajoninių kultūros namų instruktorė, 1970–1976 m. – metodininkė.

Dirbdama ji baigė "Lietuvos" dainų ir šokių ansamblio choreografijos kursus, kur jos mokytojai buvo Algimantas Astikas, Adomas Gineitis ir Petras Janulevičius, įgijo choreografės specialybės pradmenis, subūrė ir pradėjo vadovauti pagyvenusių žmonių šokių kolektyvams.

Apie 1960 m. ji susidomėjo pramoginiais šokiais ir pradėjo pramoginių šokių (dabar – sportiniai šokiai) tradiciją Anykščiuose, 1964 m. subūrė suaugusiųjų pramoginių šokių ratelį, 1969 m. – vaikų pramoginių šokių studiją. 1978 m. šie kolektyvai išaugo iki antrojo Lietuvoje vardinio pramoginių šokių kolektyvo "Verpetas" (po Kauno "Sūkurio"). 1978–2015 m. šį kolektyvą ji treniravo kartu su antruoju treneriu Juozu Pratkeliu

1967 m. S. Bilevičienė neakivaizdžiai baigė Vilniaus kultūros mokyklą ir įgijo choreografės specialybę.

1976–1978 m. ji dirbo Anykščių rajoninių kultūros rūmų pramoginių šokių ratelio vadove, 1978–2015 m. buvo Anykščių kultūros rūmų (nuo 2005 m. – Anykščių kultūros centro) sportinių šokių kolektyvo "Verpetas" vadovė, trenerė baletmeisterė, kol 2015 m. gruodį išėjo į pensiją.

Ji taip pat vadovavo mergaičių ir merginų disko šokėjų grupėms, buvo Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos meninio ugdymo pedagogė.

S. Bilevičienės treniruojami "Verpeto" šokėjai per 50 metų tapo plačiai žinomi Lietuvoje: jie 1980 m. tapo Lietuvos čempionato laureatais, buvo "Baltijos gintarėlių" prizininkai, "Žemaitijos taurės", "Gintarinės poros", "Aukštaitijos taurės", "Sostinės taurės", "Anykščių pavasario" laimėtojai ir konkursų dalyviai. Kolektyvas koncertavo ir konkursuose dalyvavo Rumunijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Suomijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Rusijoje ir kitose šalyse, 1985 m. dalyvavo XIII pasaulio jaunimo ir studentų festivalyje Maskvoje (Rusija).

Ji išugdė daugiau kaip 1000 Anykščių jaunųjų šokėjų, dešimt jos auklėtinių baigė Klaipėdos universiteto Menų fakultetą ir tapo profesionaliais choreografais, dirba sportinių šokių treneriais. Trys jos ugdytiniai šoko Lotynų Amerikos šokių ansamblyje "Žuvėdra": Ronaldas Kirvelis – 1989 m. pasaulio čempionato 7-osios vietos laimėtojas, Kęstutis Bernatavičius – 1994 m. pasaulio čempionato bronzos medalininkas ir Mindaugas Dimonas – 2001 m. Europos bei 2002 m. pasaulio čempionas.

S. Bilevičienė jaunystėje šoko, dalyvavo pramoginių (sportinių) šokių konkursuose. Jos sportinių šokių treneriai buvo Tomas Petreikis ir Skaistutė Idzelevičienė. Kartu su šokių partneriu Juozu Pratkeliu jiedu buvo pripažinti geriausia Lietuvos rajonų šokėjų pora (1967–1968 m.), tapo respublikinio pramoginių šokių konkurso "D" klasės laureatais (1968 m.).

Dabar ji yra sportinių šokių varžybų ir čempionatų teisėja, aukščiausios kategorijos sportinių šokių teisėja (nuo 2002 m.).

S. Bilevičienės pelnyti apdovanojimai:

1970 m. – medalis "Už šaunų darbą, minint V. Lenino 100-ąsias gimimo metines" .

1974 m. – Lietuvos SSR meno saviveiklos žymūno ženklelis.

1975 m. – Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo garbės raštas.

1996 m. – Lietuvos nacionalinės sporto trenerės vardas.

2007 m. – Kūno kultūros ir sporto departamento aukso medalis "Už nuopelnus Lietuvos sportui".

2008 m. – Lietuvos nusipelniusios trenerės Garbės vardas.

2013 m. – Kūno kultūros ir sporto departamento plaketė už sportinių šokių plėtrą Lietuvoje.

2014 m. – Anykščių rajono savivaldybės vardinis medalis "Už nuopelnus kultūrai".

2018 m. – Kūno kultūros ir sporto departamento bronzos medalis "Už nuopelnus Lietuvos sportui", Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklas Lietuvos Respublikos 100-mečio proga.

S. Bilevičienė įrašyta į Anykščių rajono Garbės knygą, apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardine dovana. 

Laisvalaikiu mėgsta keliauti, būti tėviškės sodyboje.

Buvo ištekėjusi, vyras Vaclovas Bilevičius (1932–2004) – vairuotojas. Liko našlė. Duktė Nijolė Bilevičiūtė-Dūmanienė (g. 1960 m.) – valstybės tarnautoja.