Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Gegužės 9-oji. Iškilmės

Laikas: 1966 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Algimantas Žižiūnas, autoriaus asmeninis fondas
Vietovė: ANYKŠČIAI
Gegužės 9-osios minėjimas Anykščių karių kapinėse. Iškilmingo mitingo dalyviai prie paminklo sako kalbas. Kairėje stovi Kultūros skyriaus vedėjas Stasys Siaurusaitis, dešinėje – mokytojas Rapolas Raila.