Rapolas RAILA
  Gimimo data: 1923-00-00
Gimimo vietovė: Vyvonių k. (Kėdainių r.)

Trumpai:
Pedagogas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, kultūros organizatorius

2018-11-18   |   Spausdinti

Tėvas Rapolas Raila. Buvo jauniausias vaikas šeimoje. Broliai: Jonas Raila, Vladas Raila.

1945–1949 m. R. Raila dirbo Traupio (Anykščių r.) pradinės mokyklos vedėju. Pertvarkius šią mokyklą į septynmetę, 1949–1954 m. jis buvo Traupio septynmetės mokyklos direktorius.

Jis neakivaizdžiai baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo išsilavinimą.

1954–1962 m. jis buvo Viešintų (Anykščių r.) vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, 1954–1955 m. trumpai ėjo ir šios mokyklos direktoriaus pavaduotojo mokymo ir auklėjimo reikalams pareigas.

1962–1964 m. R. Raila dirbo Ažuožerių aštuonmetėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, 1964 m. kelis mėnesius pavadavo šios mokyklos mokymo dalies vedėją. 1964 m. jis buvo ir Anykščių neakivaizdinės vidurinės mokyklos mokytojas.

Paskirtas 1964 m. gegužės 16 d., 1964–1968 m. R. Raila dirbo Anykščių rajono kultūros namų direktoriumi, kol savo iniciatyva šių pareigų atsisakė.

1968–1972 m. jis dirbo Anykščių rajono Liaudies švietimo skyriuje metodinio kabineto metodininku.

1972–1983 m. R. Raila dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, buvo jaunųjų literatų būrelio vadovas, kol išėjo į pensiją. Vasaros atostogų metu jis būdavo nuolatinis moksleivių darbo ir poilsio stovyklų Anykščių medelyne vadovas, organizuodavo moksleivių kraštotyros veiklą.

1984–1986 m. jis dar dirbo Anykščių rajono mokyklose pavaduojančiuoju mokytoju: Jono Biliūno vidurinėje mokykloje (1984 m. balandį ir rugsėjį–spalį, 1986 m. vasarį–kovą), Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje (1985 m. sausį–vasarį, 1986 m. vasarį–kovą ir spalį), Anykščių 3-ojoje vidurinėje mokykloje (1985 m. balandį ir 1986 m. rugsėjį), Burbiškio aštuonmetėje mokykloje (1985 m. kovą–balandį) ir Ažuožerių aštuonmetėje mokykloje (1986 m. balandį–gegužę).

R. Raila buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2002 m.).

Buvo vedęs, žmona Anelė Railienė (1927–2015) – pedagogė pradinių klasių mokytoja.

Mirė 2010 m. Palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse. Kapą ženklina vertikali rusvo šlifuoto akmens figūrinė plokštė su iškaltu įrašu: "Rapolas Raila / 1923–2010 / Anelė Railienė / 1927–2015".