DEČIONYS
  Gretimos vietovės:
DEVENIAI | DVARELIAI | JUODŽIAI | PAPIŠKIAI | VARNELIAI |

2024-04-26   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 7 kilometrų į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Juodžių, Varnelių, Dvarelių, Papiškių ir Devenių kaimais. Įsikūręs abipus Troškūnų–Kavarsko kelio.

Yra 9 sodybos – 11 gyventojų (2001 m.), 5 gyventojai (2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Kaimas įsikūrė apie 1864 m. 1923 m. kaime buvo 15 sodybų – 77 gyventojai. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 110,6 ha žemės. Dečionių kaime veikė grietinės nugriebimo punktas.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Dečionių buvo ištremta į Sibirą 1 šeima.

1949 m. spalio 5 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pirmyn", vėliau priklausė "Pergalės", "Gintaro" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Dečionyse 1882 m. gimė savivaldos organizatorius ir kolekcininkas Klemensas Šulga, 1893 m. – pedagogas Pranas Šulga, 1904 m. – pedagogas ir visuomenininkas Konstantinas Čiukšys,