JUODŽIAI
  Gretimos vietovės:
DEČIONYS | DEVENIAI | DVARELIAI | PUKENIAI | VARNELIAI |

2019-07-23   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 8 kilometrų į šiaurės rytus nuo Kavarsko. Ribojasi su Dvarelių, Dečionių, Devenių, Pukenių, Varnelių kaimais. Kaimą kerta vietinis kelias Zaviesiškis–Varneliai. Šiaurės rytų pakraščiu teka upelis Susiena.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.). Juodžių kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija priskirta Dvarelių kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Juodžių kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

Dalijant Zaviesiškio dvaro žemes, įsikūrė Juodžių, Dvarelių, Ramonų kaimai. 1923 m. kaime buvo 11 sodybų – 55 gyventojai. Dauguma gyventojų buvo Vildžiai (Vildžiūnai). 1937 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 87,81 ha žemės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pirmyn", vėliau priklausė "Pergalės", "Gintaro" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklausė Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

1910 m. kaime buvo pastatytas kryžius, kurį lankė Juodžių ir Varnelių kaimų gyventojai. Iki XX a. pabaigos išliko tik jo postamentinis akmuo, patrauktas iš lauko prie kelio ir aptvertas. 1990 m. Varnelių kaimo gyventojas Antanas Karvelis (1923–2013) pagamino geležinį kryžių pagal seno Kavarsko kapinių kryžiaus formą ir pritvirtino ant postamento, įkirto akmenyje įrašus: "1910 1990 Juodžiai" ir juos juodai nudažė. XXI a. pradžioje šis kryžius išliko kaip paskutinis Juodžių kaimo ženklas. Kitas to paties akmens luitas su kryžiumi stovėjo prie to paties kelio už 400 metrų į pietvakarius, Dvareliuose.

Juodžiuose 1923 m. gimė žurnalistas ir leidėjas Jonas Vildžiūnas, 1942 m. – fotografas ir žurnalistas Ričardas Šaknys.