DEGIONYS
  Gretimos vietovės:
EIDRIGONIAI | JURGĖNAI | PUSBAČKIAI | REPŠĖNAI | SIBIRKA |

2013-12-11   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 15 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Pusbačkių, Repšėnų, Eidrigonių, Jurgėnų, Sibirkos kaimais bei sunykusiu Makeriškių viensėdžiu. Įsikūręs abipus kelio Kavarskas–Traupis. Pietiniu kaimo pakraščiu teka upelė Pienia – Nevėžio kairysis intakas.

Yra 11 sodybų – 19 gyventojų (2001 m.), 13 gyventojų (2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 15 sodybų – 61 gyventojas. Kaime gyveno Blauzdžių, Danilų, Miliūnų, Puodžiūnų, Ragauskų, Sudeikių, Šeštokų, Tauginų, Verikų, Veršelių ir Žukų sodybos. Nuo 1910 m. kaime veikė privati Danilų krautuvėlė, kurią atidarė iš JAV į Lietuvą grįžęs Danila. 1933 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 165,63 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Degionių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. rugpjūčio 5 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Kibirkštis", vėliau priklausė "Stalino vėliavos", "Gintaro" kolūkiams, kol 1991 m. šis ūkis iširo.

Priklauso Traupio parapijai. Senosios kaimo kapinės, buvusios pačiame kaimo viduryje, neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.