FEDARIŠKIS
  Gretimos vietovės:
BIJEIKIAI | KERAI | PEČIULIŠKIS | VITKUŠKIS |

2013-11-24   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 10 kilometrų į pietryčius nuo Anykščių. Ribojasi su Vaitkuškio, Pečiuliškio, Bijeikių ir Kerų kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.). Priklauso Burbiškio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1921 m. Fedariškio palivarkas, priklausęs Klementinai Mackevičienei, išdalintas kariškiams bežemiams ir mažažemiams. Tuomet 70,89 ha žemės padalinta 3 savininkams. 1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 9 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Fedariškio niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

Apie 1948 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė Lenino vardo, "Anykščių šilelio" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklausė Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.