KERKŪZAI
  Gretimos vietovės:
KARALINAVA | KIRDEIKIAI | KURTINIAI | NAUJASODIS (Debeikių) | PRŪDAI | PUODŽIAI | ŠUKIAVIETĖ |

2019-07-24   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 5 kilometrų į pietus nuo Debeikių. Ribojasi su Puodžių, Karalinavos, Kurtinių, Šukiavietės, Kirdeikių, Naujasodžio ir Prūdų kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Kerkūzų kaimas 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija prijungta prie Puodžių kaimo, tik šiaurinis pakraštys – prie Karalinavos kaimo. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Kerkūzų kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1923 m. kaime buvo 11 sodybų – 52 gyventojai. 1937 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 189,0 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Kerkūzų buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į Ždanovo kolūkį. Stambinant ūkius, nuo 1972 m. jis priklausė "Tarybinio artojo" kolūkiui, nuo 1978 m. – "Ateities", Debeikių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklausė Debeikių parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.