ADAMPOLIS (Anykščių)
  Gretimos vietovės:
JONYDŽIAI (Skiemonių) | PAŠILIAI | SPIEČIŪNAI | VITKUŠKIS |

2013-10-28   |   Spausdinti

Viensėdis Anykščių seniūnijoje už 12,5 kilometro į pietryčius nuo Anykščių. Ribojasi su Spiečiūnų, Vaitkuškio, Pašilių ir Jonydžių kaimais.

Buvo negyvenamas viensėdis (2001 ir 2011 m.), dabar jame vėl gyvenama. Priklauso Burbiškio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. viensėdyje buvo 1 sodyba – 5 gyventojai. Apie 1935 m. išskirsčius į vienkiemius, buvo 3 sodybos, turėjo apie 30 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Adampolio buvo ištremta į Sibirą 1 šeima.

1949 m. viensėdis buvo įjungtas į "Laimės" kolūkį, vėliau priklausė Lenino vardo, "Anykščių šilelio" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklausė Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.