MALDENIAI
  Gretimos vietovės:
KABOŠIAI | LAVIŠKIS | PAKĖNAI | SABULIAI | STAŠKŪNIŠKIS (Kavarsko) | SVIRNAI II (Žemieji) |

2013-11-23   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 11 kilometrų į pietvakarius nuo Kavarsko. Ribojasi su Laviškio, Pakėnų, Sabulių, Staškūniškio, Svirnų II ir Kabošių kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 6 sodybos – 53 gyventojai, turėję apie 120 ha žemės. Maldenių kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Maldenių buvo ištremti į Sibirą 6 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į M. Melnikaitės kolūkį, vėliau priklausė Kirovo vardo kolūkiui, Staškūniškio tarybiniam ūkiui, Svirnų kolūkiui, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklausė Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Maldeniuose 1886 m. gimė kunigas teologas Klemensas Šovys.