MALGAŽATAVA
  Gretimos vietovės:
DILIAVIETĖ | MACKELIŠKIAI |

2013-11-18   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 10 kilometrų į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Mackeliškių, Diliavietės kaimais. Įsikūręs ties kelių Kavarskas–Traupis ir Malgažatava–Mackeliškiai sankryža.

Yra 1 sodyba – gyventojų nėra (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 3 sodybos – 23 gyventojai. Malgažatavos kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius. Malgažatavoje gyveno Feliksas ir Jonas Kalibatai, abu kiek laiko buvo Kavarsko valsčiaus viršaičiai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Malgažatavos buvo ištremti į Sibirą 3 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Nevėžis", vėliau priklausė "Stalino vėliavos", "Pavasario", "Gintaro" kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Senosios kaimo kapinės, vadinamos Bobkalniu, neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.