DILIAVIETĖ
  Gretimos vietovės:
MACKELIŠKIAI | MALGAŽATAVA | MIŠKINIAI (Kavarsko) | SODELIŠKIAI |

2013-11-18   |   Spausdinti

Viensėdis Kavarsko seniūnijoje už 9 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Mackeliškių, Sodeliškių, Malgažatavos, Miškinių kaimais.

Yra 1 sodyba – gyventojų nėra (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 5 sodybos – 26 gyventojai. 1925 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 80,30 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Diliavietės buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Nevėžis", vėliau priklausė "Stalino vėliavos", "Pavasario", "Gintaro" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.