MEDŽIUOLIAI
  Gretimos vietovės:
ČEKONYS | ELMIŠKIS | GRUBAI | KALVELIAI (Debeikių) | PUODŽIAI | VAJĖŠIAI |

2013-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 15 kilometrų į šiaurės rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Vajėšių, Kalvelių, Elmiškio, Puodžių, Grubų ir Čekonių kaimais.

Yra 2 sodybos – 4 gyventojai (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Senųjų Elmininkų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

XX a. pradžioje Medžiuoliai priklausė Utenos apskrities Anykščių valsčiui, buvo gatvinis kaimas, kurio vienoje gatvės pusėje stovėjo gyvenamieji namai, kitoje – ūkio pastatai. 1923 m. kaime buvo 10 sodybų – 56 gyventojai, turėjo apie 200 ha žemės. Net kelios šeimos buvo tarpusavyje giminės.

1927 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius. 1935–1937 m. buvo numelioruoti šio kaimo raistai, išplėsti dirbami laukai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Medžiuolių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą, bet žuvo du vyrai: Aleksas Karosas buvo suimtas ir nukankintas Lukiškių kalėjime, o Juozas Klimašauskas žuvo kaip P. Plechavičiaus Vietinės rinktinės savanoris.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Bolševiko" kolūkį ir jam priklausė 1949–1976 m., vėliau, 1976–1992 m., priklausė Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, kol šis buvo likviduotas. XX a. antrojoje pusėje kaimas nyko, tuštėjo, seniesiems jo gyventojams mirštant arba išsikraustant. Apie 1970 m. daugumą kaimo sodybų sunaikino melioracija.

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.

Kraštotyrininkė R. Klimašauskaitė parengė darbą "Medžiuolių kaimo istorija" (1995 m.), kuris saugomas Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos kraštotyros fonde.

Medžiuoliuose 1924 m. gimė bibliotekininkė ir kraštotyrininkė Rozalija Klimašauskaitė.