PAGUBRYS
  Gretimos vietovės:
BIČIONYS | DILIAI | KIAUŠAI | RUBIKIAI (Senieji) | ŠIAULIAI |

2021-11-24   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 7 kilometrų į šiaurės rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Dilių, Bičionių, Kiaušų, Rubikių ir Šiaulių kaimais.

Kaimas likęs negyvenamas (2001 2011 m.), dabar vėl jame gyvenama. Priklauso Rubikių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Senieji gyventojai dažnai kaimą vadino Rukšėmis nuo ten gyvenusių Rukšų pavardės. Manoma, jog kaimo pavadinimas kilęs nuo šalia esančio Gubros raisto.

1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 47 gyventojai. 1934 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 92,41 ha žemės padalinta 7 savininkams.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pagubrio niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. rugpjūčio 18 d. kaime prievarta buvo sukurtas "Žaliakalnio" kolūkis. 1950 m. rugpjūčio 17 d. jis prijungtas prie "Pavasario" kolūkio, 1951 m. spalio 21 d. kaimas buvo įjungtas į "Pergalės" kolūkį, o nuo 1972 m. kovo 22 d. priklausė "Anykščių šilelio" kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklausė Anykščių parapijai, nuo 1933 m. priklauso Burbiškio parapijai. Kapinių nebuvo.

Pagubrio kaime yra ąžuolų giraitė. Vieno ąžuolo, vadinamo Karaliumi, lajos plotis – 10 metrų.